Forbundet Frie Fotografer er kunstnerorganisasjonen for fotografer og kamerabaserte kunstnere, etablert i 1974 for å fremme kunstfotografiet i Norge

1 - Dag Alveng

2 - Arne Langleite

3 - Eline Mugaas

4 - Sara Skorgan Teigen

Prosjekter
mJtcVJFhQMQnEQQF9L1FhzFab hGDMgO7K m22W8NRsWuXqaXUrTdtVSl4bNUGbtDejo4hgq2j7C1u1rD4tmfw

Fotobokfestival Oslo

Fotobokfestival Oslo ble etablert av FFF i 2009, med mål om å fremme fotoboken som kunstnerisk uttrykksform. Arrangementet finner sted i september hvert år, og presenterer fotobøker fra flere perspektiver gjennom ulike formidlingsrettede tiltak.

FG Varutstillingen 2015 HiRes-29

Vårutstillingen

Vårutstillingen ble etablert av FFF i 1976, med mål om å fremme fotografiet som kunstform. I dag presenterer den årlige juryerte gruppeutstillingen aktuelle tendenser i norsk kamerabasert samtidskunst. Søknadsfrist 1. november hvert år.

Nyheter
Medlemmer

Fagpolitikk

FFF SOM FAGPOLITISK ORGANISASJON

I tillegg til å drive aktivt medlemsrettet- og formidlingsrettet arbeid, jobber FFF også målrettet med flere fagpoltiske saker som angår kunstnerne og kunst- og kulturfeltet.

Les mer