Prosjekter

Vårutstillingen 2020

Utstillingsåpning: Torsdag 5. mars, kl. 19:00
Utstillingsperiode: 5. mars til 5. april
Sted: Fotogalleriet

«Årets Vårutstilling er en meditasjon over klimaforandringer, terror og trusler mot jordas ved og vel. Alle bidragene er originale og viser en tendens til å zoome langt inn eller langt ut.»
- Sverre Strandberg, kunstner, juryleder og kurator for Vårutstillingen 2020

MED VERK AV: HEDEVIG ANKER / TANYA BUSSE / YAMILE CALDERON & EDWARD CUNNIFFE / OVE KVAVIK / TOBIAS LILJEDAHL / TOR-FINN MALUM FITJE / GIULIA MANGIONE / VEGAR MOEN

Utstillingen er kuratert av Sverre Strandberg

Forbundet Frie Fotografer (FFF), i samarbeid med Fotogalleriet, er glade for å invitere til den offisielle åpningen av Vårutstillingen 2020, et årlig arrangement som etter tradisjonen fokuserer på å vise spennet i det fotografiske samtidskunstfeltet i Norge fra kunstnernes perspektiv.

Vårutstillingen 2020 presenterer arbeider av ni kunstnere, som i kjent format er valgt gjennom en fagfellejuryering basert på en open call. En dystopisk undertone, anelsen om en kommende trussel og vissheten om at jordas nåværende tilstand er utsatt, er gjennomgående elementer i utstillingen som ifølge juryen har vært påfallende i årets søknadsrunde.

Juryen for 2020 har bestått av Sverre Strandberg (kunstner), Kjersti Vetterstad (kunstner) og Hanne Hammer Stien (kurator og skribent). Juryens begrunnelse for sitt kunstneriske utvalg er basert på måten de enkelte kunstnerne og verkene, ved inngangen av et nytt decennium, tematiserer en fare der ute eller der framme ved å utforske aktuelle problemstillinger rundt samtiden vi lever i – enten forstørret, forløst, påvirket eller manipulert. Det er dog ikke gitt at alle farer er like truende.

Utstillingen vil bli åpnet med tale av kunstner, kurator og skribent Tommy Olsson.
Under åpningen vil også Bildende Kunstnernes Hjelpefond (BKH) dele ut Fotokunstprisen 2020. Prisen går til en kunstner som deltar med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling.

OM KUNSTNERNE
Hedevig Anker (f. 1969, Oslo: bor og arbeider i Oslo). Hun er utdannet ved Statens kunstakademi i Oslo og Kunstakademiet i Bergen. Anker har hatt separatutstillinger blant annet ved Kunstnerforbundet og Lillehammer kunstmuseum, og har deltatt med verk på en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Preus museum og Nasjonalmuseet.

Tanya Busse (f. 1982, Moncton, Canada: bor og arbeider i Tromsø). Hun er utdannet med MFA fra Kunstakademiet i Tromsø og BFA fra Novia Scotia College of Art and Design i Halifax, Canada. Hun har hatt separatutstillinger ved blant annet Tromsø kunstforening, Mumbai Art Room og Podium, samt deltatt på en rekke gruppeutstillinger i Norge og utenlands.

Yamile Calderon (f. 1974, Colombia: bor og arbeider i Oslo) og Edward Cunniffe (f. 1974, Irland: bor og arbeider i Dublin). Calderon er utdannet med MA fra Kunstakademiet i Bergen og har deltatt på en rekke kollektivutstillinger både i Norge og utenlands. Cunniffe er utdannet med MA i kunst fra National College of Art and Design i Dublin, Irland. Han arbeider på tvers av fagområdene kunst og film, screening og utstilling internasjonalt.

Ove Kvavik (f. 1985, Kristiansand: bor og arbeider i Oslo). Han er utdannet med MFA fra Konsthögskolen i Malmö og BFA fra Kunstakademiet i Trondheim. Han har deltatt på en rekke separat- og gruppeutstillinger ved blant annet Bærum kunsthall, Sørlandets kunstmuseum, Akershus kunstsenter og Northern Gallery of Contemporary Arts.

Tobias Liljedahl (f. 1988, Göteborg: bor og arbeider i Trondheim). Han er utdannet med BFA fra Kunstakademiet i Trondheim og arbeider primært med video og foto. Liljedahls arbeider tar ofte utgangspunkt i tekniske forutsetninger for bildeproduksjon der han ser på hvordan ulike metoder for å produsere bilder påvirker hvilke fortellinger disse bildene skaper.

Tor-Finn Malum Fitje (f. 1989, Porsgrunn: bor og arbeider i Oslo). Han er utdannet med MFA fra Kungliga Konsthögskolan, BFA fra Könstfack og har en bachelor i filmproduksjon fra Universitetet i Bergen. Malum Fitje jobber primært med film og lyd i essayistiske former, og har blant annet stilt ut på Stavanger Kunsthall, Kunsthuset Kabuso, Oseana Kunst- og Kultursenter og Moderna Museet i Stockholm. Thomas Anthony Hill (f. 1989 i Coffs Harbour, Australia) er utdannet med mastergrad i litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og jobber freelance som oversetter.

Giulia Mangione (f. 1987, Firenze: bor og arbeider i Bergen). Hun studerer ved Kunstakademiet i Bergen og har MA i American Literature and Culture fra Goldsmiths, University of London, og er utdannet innen fotojournalistikk ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus. Mangione har jobbet med egne fotodokumentariske prosjekter mens hun har bodd i Norden, og har deltatt med verk ved blant annet International Center for Photography (ICP) i New York.

Vegar Moen (f. 1967, Røros: bor og arbeider i Malmö). Han er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim, årene 1993-1998, og har hatt en rekke separatutstillinger ved blant annet Bergen kunstmuseum, Trondheim kunstmuseum og Galleri F15.

OM VÅRUTSTILLINGEN
Vårutstillingen ble opprettet av kunstnere for andre kunstnere i 1976 da det ble vedtatt av FFFs generalforsamlingen at forbundet selv skulle arrangere en kunstnerjuryert utstilling. Som et motsvar til Statens Høstutstillingen, den offisielle Salongen for visning av samtidskunst i Norge, ble Vårutstillingen etablert for å sikre at det hvert år vises fotokunst som er relevant og representativ for dagens samtidskunstnere. Utstillingen er basert på åpen innsendelse og en grundig fagfellejurying.

Siden 2010 har Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) årlig tildelt Fotokunstprisen, Norges største pris for fotografiske verk i Norge, til en av de deltagende kunstnerne i Vårutstillingen.

OM FORBUNDET FRIE FOTOGRAFER
Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble dannet etter initiativ av Knut Evensen og Robert Meyer i 1974 da behovet for å fremme anseelsen for kunstnerisk fotografi var stort. Siden har FFF vært en landsdekkende medlemsorganisasjon som favner bredt og driver et ambisiøst faglig og politisk arbeidet for å kunne formidle kunstfotografiet i Norge, samt ivareta kunstnernes fagpolitiske interesser.

OM FOTOGALLERIET
Fotogalleriet er Nordens første fotohalle og har siden oppstarten i 1977 vist et sterkt engasjement for kunst som omhandler sosiale problemstillinger, samt virket som en brobygger mellom den nasjonale og internasjonale diskursen rundt fotografi. Fotogalleriets hovedmål er å formidle og styrke kunnskap rundt fotografi som et fri verktøy for kunstnerisk uttrykk. Siden 1978 har Fotogalleriet samarbeidet tett med FFF i arrangeringen av Vårutstillingen.

TAKK TIL
Forbundet Frie Fotografer ønsker å takke Bildende Kunstneres Hjelpefond, Norsk Fotografisk Fond og Norsk Kulturråd for fast støtte til driften av forbundet, som inkluderer de årlige formidlingsprosjektene Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo. Fotogalleriet ønsker å rette en stor takk til støttespillere sine. Stiftelsen hovedfinansiering kommer fra Norsk Kulturråd. Ytterligere finansiering mottas fra Norsk fotografisk fond (Nofofo). Fotogalleriet mottar del-finansiering fra Kulturdepartementet gjennom deres utstillingshonorarordning og fra Oslo kommune.

Banner og thumbnail: Palestina 1938. Hedevig Anker 2020. Foto: Istvan Virag

siste