Nyheter

Utstilling: Marie Sjøvold & Astrid Kruse Jensen - Fortiden foran mig


Fortiden foran mig. En dialogudstilling med Astrid Kruse Jensen og Marie Sjøvold
Fotografisk Center i København
11.06.–15.08.21

Fortiden foran mig er en dialog mellem to markante, nordiske billedkunstnere, som begge står midt i deres karrierer; Astrid Kruse Jensen og Marie Sjøvold. Udstillingen, der er kurateret af Fotografisk Centers leder Kristine Kern, viser nye værker med fokus på det, de to kunstnere har til fælles tematisk og i deres tilgang til værket.

Sorg og tab er to gennemgående temaer i denne udstilling, som også handler om skønhed, skrøbelighed og poesi. Et særligt lys, et bestemt landskab eller en gestus vækker minder eller associationer. Minder os om noget, der var. Eller kan være ansatser til at se verden på ny. Men en ny følsomhed. Udstillingen går tæt på livet og skaber et nyt, visuelt sprog hvormed man kan sige det usagte, beskrive det ordløse; en slags sorgens poetik, som løfter sig over det bogstavelige og skaber billeder på de følelser, vi ofte har svært ved at udtrykke.

Når to fotografer, som begge deler interesse for at beskrive livets skrøbelighed fra et hverdagspoetisk perspektiv, mødes, opstår der en særlig sensibilitet. Den fletter udstillingens værker sammen og løfter det samlede udsagn ud over den umiddelbare tristesse. Det triste ses her som en naturlig del af livet, og som katalysator for nye perspektiver.

I den personlige oplevelse rummes noget alment. Vi kan lære af hinandens erfaringer, dele andres menneskers sorger og glæder. På samme måde med det personlige blik, for eksempel fotografens. Hendes billeder er både indgang til en privat verden, og på samme tid alment menneskelige betragtninger, vi andre kan genkende.

Til udstillingen, der ud over fotografi også indeholder andre objekter og typer af billeder, har Astrid Kruse Jensen og Marie Sjøvold skabt nye værker med udgangspunkt i samtaler omkring familie, nærhed, sorg og modet til skrøbelighed.

Det har været en dialog på afstand, der også har kredset omkring det at skabe nærvær og samarbejde i en tid, hvor man ikke kan mødes.

www.fotografiskcenter.dk

www.mariesjovold.no

www.astridkrusejensen.com

https://www.berlingske.dk/kuns...


siste