Nyheter

Utstilling: Geir M. Brungot og Simon Wågsholm - Barriere 2

BARRIERE 2

Åpning: 14. mai kl 14

Et utstillingssamarbeid med Simon Wågsholm (maleri/ installasjon) og Geir M. Brungot (fotografi). Del 2, den første ble vist i Kristiansund Kunstforening. Utstillingen på Alnes blir heilt forskjellig, men med samme tematikk.

Det trygge opp mot det utrygge, det åpne mot det lukka, inkludert kontra utestengt, fanget eller fri, om avgrensning, hinder og stengsel kontra vern og sikkerhet.

I vår kunst kan en oppleve en slags følelse av å være innesperret eller utestengt som menneske, fanget i et nettverk det er vanskelig å frigjøre seg fra. Hvem det er som sperrer og stenger ute er det ikke alltid lett å forstå, men også viktig å reflektere over.

Vi er opptatt av å avgrense og skille, ofte for å kunne kjenne på egen trygghet og felleskap. De er vi som er innenfor – og så er det de andre. Utstillingen handler om det grunnleggende behovet. Skape en avgrenset sone, som skjermer oss mot omgivelsene, og gir oss ly, behag og trygghet. En sone som i ytterste konsekvens skiller mellom liv og død. For oss belyser disse konstruksjonene også noe mer. De er også et uttrykk for oss som vesen. De kan si noe om identitet, om status, om politisk ståsted, og om hva vi frykter.

I Wågsholm’s installasjon Settlement er en rekke malerier omsydd til å imitere en teltform. Teltmotivet går igjen i flere

sammenhenger i arbeidene til Wågsholm, både som maleri og som skulptur. Et motiv som kan handle om en temporær tilværelse, en reise, en midlertidig barriere mot det utenfor, som er prisgitt menneskenes og naturens lunefulle humør.

Over the horison and beyond er en serie malerier som har skjæringspunktet mellom himmel, land og vann som utgangspunkt. Et sted som er så veldig tilstede på Alnes. Den stramme linjen hvor disse elementene møtes, og er utgangspunktet for så mange drømmer, men som så ofte oppleves som en uoverkommelig barriere.

Brungot viser 2 større sammensettinger av bilder, ett der naturen opptrer som gissel i betong og et der mennesket er som et slags gissel i samme området, stort sett alene og omsluttet av bygninger. Han viser også et storformat bilde, et portrett av Z, også et menneske som ser litt ute stengt frå det ordinære liv. Fire bilder frå høyhus viser seg også avisende til betrakteren.

siste