Nyheter

Utstilling - Erle Kyllingmark - You don't actually see the shape of anything


Erle M. Kyllingmark
You don’t actually see the shape of anything
Utstilling og bokutgivelse

Shoot Gallery
Baldersgate 28
www.shootgallery.no

Velkommen til åpning Torsdag 5 november 12:00 - 20:00
Utstillingsperiode 5 - 29 november 2020

You don’t actually see the shape of anything består av både en utstilling og en bok. Boken er en videre fordypning, både i det visuelle landskapet og gjennom essayer skrevet av partikkelfysiker Lillian Smestad og filosof, litteraturviter og kunstkritiker Kjetil Røed. Det undres over livet fra tre forskjellige ståsteder; fysikk, filosofi og kunst.

Hva gjør bevisstheten om hvor lite vi vet med hvordan vi forholder oss til verden?

Hvis man går ned til de grunnleggende byggestenene i universet er det, forenklet forklart, i alt bare 17 elementærpartikler. Alt rundt oss og i oss er bygget opp av disse partiklene som er så små at vi ikke kan se dem, og hva de egentlig er, er fortsatt bare hypoteser. Universet vårt er stort sett noe vi ikke kan forklare hva er; mørk materie og mørk energi. Vi vet bare hva rundt 4 % av universet består av.

For Kyllingmark åpner dette for både virkelighetsnære og virkelighetsfjerne tanker om universets og vår eksistens. I dette landskapet utforsker hun sine omgivelser gjennom det fotografiske, med en poetisk tilnærming.

Kyllingmark jobber analogt, med multieksponeringer gjort i kamera på negativ film. Måten de separate eksponeringene smelter sammen til ett bilde på, fremhever mønstre som man finner både i de minste og i de største konstruksjonene i universet, og hentyder dermed til hvordan de samme fundamentale byggeklossene kan finnes på vidt forskjellige steder.

Prosjektet utforsker måter å oppfatte og oppleve verden på. Bildene er en visualisering av Kyllingmarks perspektiv, men prosjektet som helhet bruker forskjellige metoder for å eksplorere eksistens.

siste