Nyheter

Utstilling - Delirious Metropol - Christine Istad


Delirious Metropol
Galleri Semmingsen
Christine Istad

Åpning torsdag 12/3 kl 18.00. Utstillingen står til 19/4 2020

Galleri Semmingsen er stolt over å presentere Christine Istads separatutstilling «Delirious Metropol». Utstillingen inkluderer 11 nye, storskala fargefoto, produsert mellom 2018 og 2020, og viser kunstnerens grunnleggende engasjement for fotografiet som medium.

En ny natur

Vi er alle kjent med begrepet nostalgi, men kanskje i mindre grad med det nyere uttrykket «solastalgia». Ordet er «oppfunnet» av den australske filosofen Glenn Albrecht for å beskrive økologisk sorg. En melankoli følt sterkt av mange av oss; en lengsel etter tapte landskap og arter, på en planet der vi mennesker nå preger miljøet i så stor grad at vi har avsatt betydelige, geologiske spor.

Gjennom fotografiske studier fremhever Christine Istad detaljer i moderne arkitektur, med titler som viser til tid og sted de ble tatt. Motivene er ikke manipulerte, men fremstår likevel som abstraherte i form av detaljerte utsnitt og optiske virkninger. De seneste arbeidene er kanskje mer organiske i uttrykket enn de tidligere, rendyrkede flatekomposisjonene. Men uansett uttrykk formidler fokuset på detaljer og optiske effekter nye former for landskap; gjennom refleksjoner av lys og gjentatte mønstre skaper Istads bilder nye, virtuelle rom.

Identitet, mellommenneskelige forhold og samfunn, sett i kontrast til moderne «høyhastighetsbyer», er temaer som opptar kunstneren. Nærstudiene hennes av ruvende arkitektur og klaustrofobisk urbanitet avslører både en uro over tap av natur og en interesse for menneskets evne til å tilpasse seg fremmedgjøring og finne små «lommer» av fysiske og psykologiske rom. Istads kunstneriske metode kan ses som en form for kulturantropologi, der det kritiske spørsmålet er hva som skjer med våre tradisjoner og grunnleggende verdier når teknologi og effektivitet blir de definerende kreftene i livene våre. Hvordan opprettholdes balansen mellom menneske og natur - og vår humanistiske natur - når individet i økende grad blir definert som en «mekanisk figur»?

Istads arbeider fokuserer på kontraster i våre mest moderne og innovative metropoler, der tradisjon og teknologi støter mot hverandre som om de var kontinental-plater under jordens overflate. Fotoseriene er slående vakre og leker med betrakterens oppfattelsesevne. For hva er billedflatene viser oss? Er det bygningens fasade eller interiør? Ser vi selve bygningen eller refleksjoner av bygninger i nærheten?

Istad gir ingen svar. I stedet spør hun: Hvordan fastholder vi vår identitet og menneskelige natur i en verden preget av fasader og speilinger?

Tekst: Karin Sunderø

Utstillingen støttes av Bildende Kunstneres Vederlagsfond NBK og Ingrid Lindbäck Langaards Stiftelse.

siste