Nyheter

Utstilling - Øyvind Johnsen - Utspring

I utstillingen «Utspring» på Hordaland Kunstsenter i Bergen viser jeg tre videoer og tre fotografier. Videoene er fra tidsrommet 2015 – 2020, og varer i til sammen 29 minutter. Tre fotografier er tett koblet til videoene, og laget spesielt for utstillingen. Hvert enkelt bilde sier noe om utspring for videoene. Foto og video er tett sammenvevd i min kunstneriske praksis.

Den midterste av de tre videoen har tittel «Dissonans». Min sterke uro for jordkloden vår, og en frykt for hva etterkommerne våre må hanskes med, stod sterkt i bevisstheten da jeg lagde videoen.

Siste sekvens av videoen er sterkt knyttet til Vevring i Sunnfjord, som står i alvorlig fare for å bli overkjørt av etstorsamfunn uten langsiktige perspektiver og grunnleggende fornuft. Ved at Førdefjorden blir deponi for gruveavfall.

Utstillingen på HKS står til 20. september.

siste