Nyheter

utstiling - marius moldvær - You have to draw the line somewhere

29. november – 3. januar 2019
Marius Moldvær
You have to draw the line somewhere
SOFT galleri

Velkommen til åpningen av Marius Moldvær sin utstilling You have to draw the line somewhere torsdag 29. november kl. 18.00 – 20.00. Forfatter Sara Sølberg skal lese en av sine egne tekster på åpningen.

Moldværs arbeider befinner seg i skjæringspunktet mellom teori og praksis. Gjennom uttrykksformer som tekstil, fotografi, skulptur og tekst, og formater som utstillinger, foredrag og publikasjoner konstruerer han paradigmer som forbinder flere ulike disipliner.

I utstillingen You have to draw the line somewhere arbeider Moldvær seg gjennom temaer som hukommelse, historie, sted og personlige narrativ der det naive og det analytiske er sidestilt som likeverdige verktøy, utarbeidet i tekstiler, objekter og tekst. Han skriver:

I prosjektet er det ein kontinuerlig pendling mellom det som erfares som opplagte sannheter og det som kjennes og føles, som eit spel som er umulig å avslutte forgreiner utstillingen seg i alle retningar gjennom deg og objekter som er sirlig satt saman gjennom ulike teknikker og materiale der objekter, skrevne ord, sjølve materialet og deira funksjon og posisjon ikkje kun utfordres gjennom utstillingens oppbygging, men også korleis den leses i samtale med den som betrakter sine minner, kunnskap og naivitet.

Det hersker en forestilling om at mennesker oppfatter tid på to forskjellige måter: gjennom historie og minner, hvor den ene er objektiv og den andre subjektiv. Historie danner en rett, logisk linje som utvikler seg med jevne mellomrom mot en ukjent fremtid. Minner, på den annen side, strekker seg ut i mange retninger og fremover innenfor begrenset tid - et livsløp. I en tekst som supplerer utstillingen argumenterer Moldvær for at det likevel kan finnes situasjoner hvor historie og minner blandes og kan forstås som en kontinuerlig, felles strøm, som på samme tid er logisk og ulogisk, subjektiv og objektiv, går fremover, men også alle tenkelige veier. Moldvær bruker hukommelsesspillet Concentration, også kjent som Memory, som eksempel på dette. Men også spillet må avsluttes, som det står i utdraget fra teksten:

The only way, or reason, for Concentration to end – since its system and connected stories are endless both through the people playing and the system as such – is that a game requires a winner, a story an end, you run out of cards, and so you have to draw the line somewhere.

Marius Moldvær (f. 1985, Aurland) er billedkunstner og teoretiker med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen ved Avdeling for fotografi, og Pacific Northwest College of Art med en MA i Critical Theory and Creative Research. Tidligere soloutstillinger inkluderer Trace me Where I’m not at Home ved Barents Spektakelet, Kirkenes (2017) og HEIMAT/HIRAETH ved Kunsthuset KABUSO, Øystese (2015).

www.mariusmoldvaer.com

www.tekstilkunst.org

siste