Nyheter

Søk Norsk Fotografisk Fond (Nofofo)

Nå kan du søke Norsk Fotografisk Fond (Nofofo) om støtte via FFF og Nofofos felles søkerportal.

I 2019 fikk FFF og Nofofo felles søknadsportal. Her kan man søke medlemskap i FFF, deltagelse ved FFFs Vårutstillingen, samt søke prosjektstøtte, utstillingsstøtte og publikasjonssstøtte fra Nofofo.

De ulike søknadskjemaene i portalen har samme søknadsfrister som i tidligere ordning og først ut i høst er Nofofo med søknadsfrist 1. februar kl. 13:00.

Les mer om støtteordningene på www.nofofo.no.

For å sende inn søknad eller rapport i den nye søknadsportalen, må du registrere din egen, personlige bruker. Du kan da lagre og redigere søknaden helt frem til søknadsfrist. Når søknadsfristen går ut, blir søknaden automatisk sendt inn til behandling.

Gå til ny søknadsportal her:

siste