Nyheter

Søk kunstnerassistentordningen

Kunstnerassistentordningen skal gi kunstnere i etableringsfasen anledning til å arbeide som assistent for en mer etablert kollega i en 50 prosent stilling i ett eller to år. Målet med ordningen er å utvikle unge kunstnerskap. I 2020 er det 14 stillinger à kr 300 000. Assistenten vil parallelt med assistentstillingen kunne opprettholde egen kunstnerisk praksis og motta andre typer tilskudd.

Ordningen skal bidra til erfarings- og kompetanseoverføring mellom etablerte og nyutdannede kunstnere, samt profesjonalisere og øke inntektsmulighetene for begge parter.

Les mer om ordningen og hvordan du kan søke her.

siste