Nyheter

Pressemelding om den fremtidige bruken av Nasjonalgalleriet

Pressemelding 6.11.18:

Forbundet Frie Fotografer ser Nasjonalmuseets planer for ny bruk av Nasjonalgalleriet som positive og ser frem til gjennomføringen!

På pressekonferanse i går offentliggjorde direktør for Nasjonalmuseet Karin Hindsbo, kulturminister Trine Skei Grande og direktør i Sparebankstiftelsen DNB André Støylen planer for ny bruk av Nasjonalgalleriet. Fra Nasjonalmuseets pressemelding:  

«Nasjonalgalleriet skal fortsatt være et åpent og levende hus for publikum, med kunsten i sentrum. Nasjonalmuseet går nå sammen med Sparebankstiftelsen DNB for å finne en løsning for framtidig bruk av Nasjonalgalleriet. Regjeringen har gitt sin tilslutning til dette. Ved å gjennomføre en rehabilitering kan vi åpne opp områder som i dag ikke er tilgjengelige for publikum, som byggets tredje etasje og kjeller. Dette muliggjør nye funksjoner som større publikumsområder, atelier og produksjonssaler. Slik vil dagens kunstscene kunne bli en sentral del av byggets fremtid, samtidig som Nasjonalmuseet fortsatt skal ha utstillinger i bygget.

Mens vi ser store og viktige investeringer i kulturbygg for tiden, mangler den skapende kunstscenen steder for visning og produksjon. Som Nasjonalmuseum må man også tenke på hvordan dialogen og samarbeidet med kunstnerne kan bli tettere.»  

Med handlekraftige ledere som Karin Hindsbo i spissen - som viser stor interesse for og kjennskap til det dynamiske og levende samtidskunstfeltet i Norge - har vi tro på at dette prosjektet kan være med på å bygge broer og gjøre veien kortere mellom samtidskunstnere og institusjonen, og dermed gagne hele kunstkretsløpet. Dette er i tråd med våre ønsker og vi håper kamerabasert kunst og fotokunstnere vil finne sin plass i prosjektet. Vi gleder oss til å være med i dialogen mellom Nasjonalmuseet og kunstnerorganisasjonene fremover, sier styreleder i Forbundet Frie Fotografer, Thale Fastvold.


Foto: Børre Høstland / Nasjonalmuseet

siste