Nyheter

Kompensasjon for privatkopiering - søk nå!

Norwaco mottar privatkopieringskompensasjon som et tilskudd fra Kulturdepartementet og fordeler det videre til sine medlemsorganisasjoner som utbetaler midlene individuelt til opphavere.

Fra og med juli 2018 er visuelle verk fullt ut inkludert i ordningen, noe som betyr at billedkunstnere har rett til kompensasjon for privatkopiering av deres verk fra dette tidspunktet. Ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere.

Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge SA) i samarbeid med fagorganisasjonene. En egen nettportal er underveis, og der kan du som kunstner søke om kompensasjon for privatkopiering av dine verk for foregående år. I år kan du søke om kompensasjon for de siste seks månedene av 2018 og hele 2019. Dersom du har mottatt vederlag fra BONO for bruk av dine verk i denne perioden, vil du sannsynligvis få kompensasjon automatisk uten å søke.

Nettportalen er nå åpen for søknader i perioden 20. mars – 20. april. Etter 20. april vil det ikke være mulig å søke om kompensasjon for 2018/2019.

Søknadsportalen finner du her!

Har du spørsmål om privatkopieringskompensasjon, ta kontakt med BONO.

siste