Nyheter

Søk Midlertidig stipendordning COVID-19

Neste uke er det mulig for enkeltkunstnere å søke på Midlertidig stipendordning - COVID-19 hos Kulturrådet. Dette er et tiltak som ble vedtatt i mai av Kulturdepartementet.

OBS! Søknadsskjema vil bli lagt ut i uke 28.

BAKGRUNN

Kulturdepartementet meldte 29. mai at enkeltkunstnere får 70 millioner kroner i en midlertidig stipendordning som skal forvaltes av Statens kunstnerstipend. Formålet med stipendet er å opprettholde kontinuitet i kunstnerisk produksjon, sikre sysselsetting og bidra til etterspørsel av kunsten.

HVEM KAN SØKE

Kunstnere som i hovedsak bor og arbeider i Norge, kan søke stipendet. Det kan gjøres unntak om det vurderes som rimelig. Ordningen gjelder bare enkeltkunstnere og ikke grupper. Stipendet kan heller ikke søkes av kunstnere som er under utdanning. Med utdanning mener man alle typer utdanning på bachelor- og masternivå, også ikke-kunstnerisk utdanning, som utgjør mer en 50% av tiden eller 15 studiepoeng per semester.

Mottakere av garantiinntekt, stipend for etablerte kunstnere, stipend for seniorkunstnere, arbeidsstipend eller arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere kan ikke motta midlertidig stipend fra ordningen.

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist for ordningen er allerede 5. august, kl. 13:00.

MER INFORMASJON

For selve saksbehandlingen har Kulturrådet satt opp en egen vaktplan i sommer. For mer informasjon om vaktplan, hvordan man kan kontakte sakbehandlere o.l., vennligst besøk følgende nettsider:

https://www.kulturradet.no/statens-kunstnerstipend

siste