Nyheter

God jul fra FFF

Kjære alle medlemmer og andre,

2020 er på hell og for et år det har vært.

Vi startet året med mange ambisjoner, og vi rakk akkurat å åpne Vårutstillingen 6. mars, før vi måtte stenge igjen den 12. mars, slik som mange andre også måtte stenge ned sine aktiviteter. Men vi er så glade for at vi rakk å få utstillingen opp og på den måten hadde vi en fantastisk fin utstilling vi tross alt kunne jobbe videre med, om enn på en annen måte enn planlagt.

For det var en ny og uventet situasjon for mange, og hvem hadde vel ant at dette skulle bli en hverdag som kom til å prege hele året. Og også det neste, slik det ligger an til i dag.

Året har vært preget av hjemmekontor, og FFF har måtte holde stengt i perioder, også vårt Fellesverkstedet. Heldigvis har vi kunnet holde det åpent i perioder, og på den måten bidra til at enkelte kunstnere har fått produsert noe i en tid som vi vet har vært ekstremt vanskelig for mange.

Administrasjonen har fått testet ut nye måter å jobbe på, men til tross for at hjemmekontor har vært utfordrende og til tider begrenset gjennomføring av planlagte prosjekter, har vi også lært nye ting og måtte tenke nytt. Slike prosesser er ofte tidkrevende og trenger god planlegging, men kan også være positive og kreative. Vi har gjennomført vår første digitale generalforsamling, jobbet mye mer på digitale flater, fått ut medlemsundersøkelser og ikke minst så er vi veldig stolte over å ha gjennomført begge våre årlige formidlingsprosjekter Vårutstillingen (VU) og Fotobokfestival Oslo (FFO), til tross for pandemien. Tusen takk til deltagende kunstnere, kuratorer, samarbeidspartnere og medarbeidere.

Det har vært viktig for FFF å kunne gjennomføre disse prosjektene, da vi som medlemsorganisasjon har jobbet for at våre medlemmer og andre kunstnere skulle få betalt for de planlagte prosjekter de hadde for 2020. Vi har på den måten bidratt til både å vise kunst, men ikke minst sørget for å kunne utbetale honorar og vederlag til 65 kunstnere totalt for VU og FFO i et år hvor det har vært ekstremt viktig for vår yrkesgruppe å være i aktivitet når så mange andre utstillinger og prosjekter ble utsatt og avlyst.

Vi har også jobbet intensivt sammen med de andre visuelle kunstorganisasjonene med å få på plass ordninger som kan hjelpe bla. kamerabaserte kunstnere og er glade for å ha fått politisk gjennomslag for 100 millioner til ekstraordinære kunstnerstipender i både 2020 og 2021, samt at en del av stimuleringsmidlene i regjeringens krisepakke har gått til innkjøp av samtidskunst gjennom KORO og museene. Vi vet dette ikke hjelper alle, og vi jobber på for å få til en større politisk forståelse for den spesielle lappeteppeøkonomien med sykliske og varierende inntekter som kunstnere har, slik at også sosiale ordninger på sikt kan bli bedre tilpasset vår yrkesgruppe.

Vi er nå bare noen uker unna årsskiftet og vi jobber med å avslutte et spesielt år, samtidig som vi planlegger et nytt. Vi vet 2021 også kommer til å by på utfordringer, men vi har lært mye av 2020 og er derfor litt bedre rustet.

Vi gleder oss til å starte opp på nyåret, i mellomtiden ønsker vi alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år.

Fortsett å ta vare.

Julehilsen fra alle på FFF

siste