+
Medlemsprofil

Signe Marie Andersen

FØDSELSDAG: 1968

BY: Oslo

EPOST: post@signemarie.no

BIO

Jeg jobber både med analogt og digitalt fargefotografi, noe video og noe tekst. Det er det iscenesatte fotografi som står sterkest hos meg, med bakgrunn fra teater, samt utdannelsen min fra institutt for fotografi i Bergen på tidlig 90 tallet, har vært med å prege mitt kunstneriske språk. Med iscenesettelse så mener jeg først og fremst bildene tenkt som scener, som utdrag fra en historie, der historien ikke er viktig. Fotografiene kan derfor tolkes på flere forskjellige måter. Jeg er opptatt av styrken i det visuelle, det insisterende nærværet som finnes i fotografiet, samt fotografiets evne til å formidle sannhet med modifikasjoner.

Jeg har atelier på Frysja kunstnersenter, og er tilknyttet Galleri Riis.