+
Medlemsprofil

Mariken Kramer

BY: Oslo

EPOST: info@marikenkramer.com

BIO

Mariken Kramers arbeider baserer seg i stor grad på en interesse for underliggende mekanismer ved mellommenneskelige samhandling og individets sårbarhet i forhold til fellesskapet. Hun er opptatt av de sosiale aspektene som ligger til grunn for individets selvforståelse og meningsdannelse. De seneste arbeidene hennes tar opp temaer som kretser rundt tid og minner der hun utforsker feltet som befinner seg mellom identitet og representasjon, mellom iscenesettelse og historiefortelling.