+
Medlemsprofil

Mariken Kramer

BY: Oslo

EPOST: info@marikenkramer.com

BIO

Mariken Kramer bor og arbeider i Oslo. Gjennom arbeidene sine utforsker hun feltet som befinner seg mellom dokumentasjon, iscenesettelse og historiefortelling. Det kan være tema knyttet til tid, minner og identitet eller ulike mønstre og mekanismer i mellommenneskelige relasjoner. Kramer har i sitt kunstnerskap jobbet på tvers av ulike medier, men det kamerabaserte har likevel alltid vært i sentrum som et redskap for å sortere, ordne og sette sammen ulike narrativ på.