+
Medlemsprofil

Brigitte Bo Stolpmann

FØDSELSDAG: 1954

BY: Årnes

EPOST: stolpmann@me.com

BIO

Brigitte Stolpmann ( født i Tyskland i 1954) er kunsthistoriker og kunstner. Stolpmann har jobbet med kunstnerisk fotografi siden 1977, og er kjøpt inn av Preus fotomuseum/ Norsk fotomuseum. Hun har deltatt på utstillinger både i Norge og internasjonalt.

Stolpmann har sitt utgangspunkt i det analoge fotografi, men jobber siden 2005 med digitale fotomontasjer, også kalt kompositt. Hun tar utgangspunkt i egne fotografier. Hver enkel montasje sammenfatter mange ti-talls motiver som hun har fotografert i forskjellige kontekster. De enkelte motivene bearbeides i Photoshop. Gjennom oppstykking, stilisering, forandring av toneomfang og kontraster, digitale tegneverktøy og skanning endrer enkeltbildene karakter, og fremstår som autonome digitale byggestein som kan kombineres på nytt, til nye visualiserte virkeligheter.

Montasjene fungerer som kommentarer og refleksjoner over det urbane, over teknologi og sivilisasjon, natur og kultur, fortid og nåtid, stillhet og støy, oppbygging og forfall, det skjønne og det heslige.