News

The Corona situation

This article is regularly updated with information that may be relevant to our members. Last updated 04.05.2020

Rights for freelancers and the self-employed

• Self-employed and freelancers shall receive temporary income security equal to 80% of the average of the last three years with an upper limit of 6G (599 148 kroner). The compensation goes into effect from day 17 after loss of income. This proposition will be in effect immediately and payments will be made as soon as NAV are able to set up a technical solution for the arrangement

• Additionally, more people with low income may receive unemployment benefits. Usually you are required to have a registered income of above 150.000 NOK in the last 12 months, but now the limit is lowered temporarily to 75.000 NOK

• If you are on grant leave, you are now assured of full salary until day 20. The employers duty to pay salary for employees is reduced to two days. The state assumes responsibility of paying the employee for the remaining 18 days.


Links (in Norwegian)

NAV - Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som mister inntekt på grunn av koronautbruddet

NOFOFO - Informasjon om støtte fra NOFOFO til prosjekter som blir rammet av covid-19

Norske Billedkunstnere: Hvordan fungerer NAV ytelsene for kunstnere med kombinasjonsinntekt? https://www.norskebilledkunstnere.no/aktuelt/hvordan-fungerer-nav-ytelsene-for-kunstnere-med-kombinasjonsinntekt/

Kulturdepartementet: Sviktende inntekter i kulturlivet, idretten og frivillig sektor på grunn av koronavirus. Hvilke tiltak finnes og hvor kan du henvende deg?

Norske Kunsthåndverkere: https://norskekunsthandverkere.no/aktuelt/hvilke-korona-ordninger-gjelder-meg

Kunstnerforsikringens nyhetsbrev om korona

Reduserte tildelinger fra BKH 2020 som følge av Korona

Kulturrådet etablerer egen ordning for kunst- og kulturprosjekter som tilpasses korona-pandemien

Utsatt frist for betaling av forskuddskatt

Kulturdepartementet vil ikke kreve tilbake tilskudd

Kulturrådet: Informasjon til kulturlivet om koronasituasjonen

Kulturrådet: Koronasituasjonen - Informasjon til tilskuddsmottakere som er rammet

DKS: Samtlige fylkeskommuner bekrefter at avlyste DKS-oppdrag honoreres i henhold til inngåtte avtaler

DKS: Direktekommuner utbetaler også honorarer for avlyste DKS–oppdrag i henhold til inngåtte avtaler

KORO: Koronasituasjonen - informasjon til samarbeidspartnere

Norges Fotografforbund: Koronasituasjonen for fotografer

Nasjonalmuseet dobler innkjøpsbudsjettet i 2020latest