Prosjekter

Vårutstillingen 2010

Åpning torsdag 4. mars kl. 19 - Utdeling av Fotokunstpris fra BKH.

Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet ønsker velkommen til Vårutstillingen 2010 og utdeling av Fotokunstprisen fra BKH. Prisen er ny av året og skal gå til en kunstner som deltar på Vårutstillingen med det verk som ansees som mest betydningsfullt på årets utstilling. Professor Viggo Hagstrøm, styreleder i Bildende Kunstneres Hjelpefond, vil overrekke prisen som er på kr. 100 000.

Det vises utvalgte arbeider av Helga Bu, Jan Hakon Erichsen, Else Marie Hagen, Katarina Marthinsen, Trine Lise Nedreaas, Randi Nygård, Tammo Rist, Elise Storsveen & Eline Mugaas.

Årets utstilling presenterer både det unge og det mer etablerte segmentet i norsk samtidskunst. Et felles utgangspunkt for verkene er kunstnernes interesse for lag, strukturer, overflate og fotografisk materiale. De varierer mellom og forener analoge og digitale teknikker med en leken og poetisk beherskelse, der det håndverksmessige aspektet spenner fra lavt og billig til høyverdig og eksklusivt. Resultatet blir et fotografi i flere dimensjoner - bokstavlig og estetisk sett.

Kunstnerne bearbeider og eksperimenter med bildeflaten i seg eller fysisk med materialer på location. Tematisk oppstår et innholdsmessig omfang der hud, natur og arkitektoniske elementer møter deres egne iscenesettelser av historie eller visuelle sammenhenger. Fotografiets evne til å dokumentere og bevare brukes bevisst i denne prosessen, men balanseres mot ideen og den personlige konstruksjonen av billedverdener.

Vårutstillingen ble etablert i 1976, og er en juryert gruppeutstilling for fotografisk kunst. Utstillingen arrangeres av FFF og utvelges av juryen, som er valgt av FFFs generalforsamling. Hensikten er å vise et representativt utvalg innenfor dagens kamerabaserte samtidskunstnere.

Årets utstilling er juryert av Camilla Sune, Morten Andersen og Sveinn Fannar Johannsson, basert på innsendte søknader.


VERKSLISTE

Fra venstre ved inngang:

ELSE MARIE HAGEN

viser bildet Evergreen III (2009) som er en del av en større serie. Hennes fotografier forholder seg aktivt og spørrende til billedspråk og overflate, samt kunsthistorie og betrakterens persepsjon. Gjennom iscenesatte situasjoner undersøker hun materialitetens visuelle kvaliteter og utfordrer til assosiasjon og kritisk tenkning rundt produksjonen av bilder. Diskusjonen av begreper som original og kopi står sentralt i hennes arbeider.

Diasecmontert C-print, 168 x 125 cm, opplag 5 + 2 AP

KATARINA MARTHINSEN

bruker i verket Solitude nærbilder av hud som hun har sydd sammen til en umenneskelig og kjønnsløs form. Skulpturen fremstår som både visuelt fascinerende og frastøtende med sine fragile hudflater og sitt strenge sjablongmønster. Dens ambivalente fremtoning kan tolkes som en refleksjon rundt det å ta stilling til noe på tross av dets ytre.

Skulptur, 130 cm høy og 60 cm i diameter

HELGA BU

skaper et urbant og drømmeaktig landskap i The Future. Flere lag med elementer fra arkitektur og natur flyter over i hverandre på en subtil måte. Fotografiets dokumentariske evne brukes som utgangspunkt for en personlig tolkning og konstruksjon av gjenkjennelige omgivelser. Slik oppstår et alternativt blikk på en tilsynelatende trygg verdensgjengivelse.

Diasecmonter S/h-fotografi, 140x215cm, opplag: 3+1AP

ELISE STORSVEEN & ELINE MUGAAS

startet våren 2008 fellesprosjektet ALBUM. Fanzinen består av ulike typer innsamlet billedmateriale fra kunstnernes eget arkiv og hvert nummer tar for seg et nytt tema. De ubearbeidede bildene settes sammen i en gjennomtenkt rekkefølge og det hele produseres på upretensiøst vis ved hjelp av en kopimaskin.

ALBUM#1 handler om heterofile kjønnsoller, ALBUM#2 tar for seg et brett spekter av motiver som kan oppfattes som stilleben og ALBUM#3 handler om Den ensomme mannen.

Magasin, A4 på hylle

TRINE LISE NEDREAAS

jobber her med ideen om det tradisjonelt sett autentiske polaroid-øyeblikket som umiddelbar representasjon av virkeligheten.

I en ny serie polaroidbilder, Marvels, tar Nedreaas for seg himmelrommet – hjem for både religiøs og vitenskapelig undring. Tolkningen av bildenes motiv og deres opphav er avhengig av vår egen personlige tilbøyelighet og overbevisning.

Polaroid bilder, 27 x 23 cm, opplag 3+1 AP

RANDI NYGÅRD

komponerer sine bilder ved å gjøre direkte inngrep i magasiner og bøker. Ved å skjære gjennom lag for lag i sidene til National Geographic oppstår nye forbindelser mellom tekst og bilde i en blanding av abstrakte mønster og konkrete former. Sluttproduktet blir et fotografisk objekt i tre dimensjoner, der publikum får innsyn i et tidligere skjult landskap av natur og historie. Tittel: Komplekse system oppstår gjennom ei rekke enkle interaksjoner.

Cut outs, 25,3 x17,5 cm*, (variable), 5-6 objekt i serie.

JAN HAKON ERICHSEN

Forteller en historie med utgangspunkt i et nedbrent brannvaktstårn. I filmen Digging for Fire kombineres opptak fra åstedet med et konstruert tilbakeblikk på kunstnerens egen fascinasjon for flammer og eksplosiver i oppveksten. Ungdomsårene er en periode som både kan være preget av personlig frustrasjon og eksperimenttrang, det siste blant annet i forhold til brennbart materiale. Mulige konsekvenser av denne eksperimenteringen belyses her med humoristiske og alvorlige undertoner.

Dvd med opplag på 6, (5 min)

TAMMO RIST

har bygget om to av galleriets fasadevinduer til en lysboks. Fra utsiden ser man et tredimensjonalt bilde av det nedrevne Palast der Republikk i Berlin. Bygget huset i sin tid parlamentet i DDR og fungerte også som åpent kulturhus. Utstyrt med 3D-briller opplever betrakteren nå et stykke omdiskutert historie som blir forsøkt fjernet fra vår allmenne bevissthet gjennom utviskning av alle fysiske spor.

Backlitfolie i lyskasse, 370 x 250 cm

siste