Prosjekter

Fotografisk Vårutstilling 1982

Utstillingen vist på Rådhuset (i Oslo kommunes informasjonssenters lokaler). Så Ål kunstforening, Skien kunstforening, Bryggen Museum (Bergen), Galleri 71 (Trondheim) her ble det også arrangert et seminar støttet av Norsk kulturråd.

67 utstillere:
Dag Alveng (i følge katalogen fra 1982 er ikke Alveng med)
Bjørn Falch Andersen
Petter H. Andersen
Alf Magne Andreassen (også jurymedlem)
Eva Arnholm
Randi Bakke
Per Berntsen (også jurymedlem)
Kjell Bjørgeengen
Marius Borgen
Marianne Brantsæter
Per Brække
Ole A. Buenget
Steinar Buholm
Johanna Butler
Trygve Bølstad
Hans Bøvre
Guri Dahl
Svein Erik Dahl
Alf Edgar
Ann Christine Eek
Bent Endresen
Bjørn Engvik
Knut Harald Evensen
Annette Faltin
Oluf Føinum
Kai Gjelseth (også jurymedlem)
Solveig Greve
Wenche Gulbrandsen
Jens Hauge
Leif Hauge
Jiri Havran
Hugo Henriksen
Kjell Karlsson
Zdenek Kejr
Halvard Kjærvik
Finn Krog
Morten Krogvold
Helene Levand
Henny Lie
Nils P. Lotherington
Tom Martinsen
Mark Mattison
Karen McFarlane
Gunnar Misund
Thera Anne Lise Mjaaland
Raymond Mosken
Helge Nareid
Harry Nilsen
Dag Nystuen
Jamie Parslow
Nina Reistad
Kristian Rishøi
Ola Røe
Johan Sandborg
Herdis Maria Siegert
Ulf W. Skuli
Arnt H. Sneve (også jurymedlem)
John Stenersen
Siggen Stinessen
Rolf Støa
Petter Thorsrud
Kjell Sten Tollefsen
Espen Tveit
Inge Ove Tysnes
Arne Walderhaug
Erik Wassum
Ole John Aandal
Mimi Aanesen

siste