Prosjekter

25 års Jubileum 1974-1999

Forbundet Frie Fotografers Jubileumsutstilling 1999

Forbundet Frie Fotografer markerer sitt 25 års jubileum med 5 samtidige utstillinger i kvadraturen. I tillegg produseres og arrangeres utstillingskatalog, bokutgivelse, foredragsserier, m.m. Utstillingene vises på Astrup Fearnley Museet for Moderne Kunst, Galleri RAM, Galleri LNM, Galleri UKS og Fotogalleriet. Utstillingene åpner 19. august, samtidig med lansering og utgivelse av FFF jubileumsbok, og varer 3 uker fremover.

FFF har invitert eksterne kuartorer til de enkelte utstillingene. Jerry Millar fra London, Nicolai Wallner fra København, Øivind Storm Bjercke fra Norsk Museum for fotografi, Tiril Schrøder og Elise Storsveen, i tillegg har FFF og Fotogalleriets egen jury har ansvar for utstillingen på Fotogalleriet.
FFF har bevisst søkt å ikke lage en tradisjonell retrospektiv utstillingsmarkering, men heller legge mer vekt på å si noe om hva som skjer innen fotobasert kunst i dag både nasjonalt og internasjonalt. Med dette ønsker vi en bredere kunstfaglig interesse og fange et videre publikum enn hva man vanligvis ville nå frem til.

Jeremy Millar - Galleri RAM

Millar ønsker å presentere helt nytt arbeide fra Alexander og Susan Maris; to britiske kunstnere han mener er noe av de viktigste engelske kunstnere i dag. De arbeider med langsiktige kunstprosjekt som har det til felles at de omhandler forholdert mellom menneske og natur samtidig som det berører kunstnerens rolle i samfunnet. Josef Beuys er en viktig person for begge og arbeidene deres kan på mange måter sees på som en hyllest til Beuys.

Nicolai Wallner - Astrupt Fearnely Museet for Moderne Kunst

Celebration eller Pleasureville

Øivind Storm Bjercke - Galleri UKS

Storm Bjercke tar utgangspunkt i det formspråkelige. Det dreier seg om typografier og billedformler satt opp mot hverandre. Det kalde blikket kontra det varme.

Elise Storsveen & Tiril Schrøder - Galleri LNM

"Skogen lokker, mørk og dyp" med Margareta Bergmann, Per Christian Brown, Astrid Johannessen, Vegar Moen, Jenny Rydhagen og Heidi Sundby. (?)

siste