Nyheter

UTSTILLING - ULLA SCHILDT - Heimdal Kunstforening

Velkommen til utstillingen "Lengselen etter det ubevisste landskap" på Heimdal Kunstforening, Heimdal.
Utstllingen står 29.10. - 03.12.2017

Lengselen etter det ubevisste landskap handler om en reise til et sted som ikke eksisterer. Utstillingen utforsker den andre, det fjerne og det eksotiske: Landskapet som eksisterer vår bevissthet, hinsides den fysiske, målbare verden og virkelighet. I dette ligger en diskusjon omkring en tenkt motsetning, eksempelvis mellom nord og sør. Ytterpunktene kan forstås på ulike måter, som et geografisk, politisk eller symbolsk begrep, alt etter betrakterens ståsted og behov.

For mer informasjon, se heimdalkunstforening.wordpress.com


Utstillingen er støttet av Norsk Fotografisk Fond, Fritt Ord og Billedkunstnernes Vederlagsfond.

siste