Nyheter

Utstilling - Sverre Aurstad & Mari Krokann Berge - Tid med trær


Tid med trær
Utstilling på Galleri Kampen 16. oktober – 7. november

Mari Krokann Berge (grafikk, tegning, collage) og Sverre Aurstad (fotografi)

Mari Krokann Berge og Sverre Aurstad viser i dette fellesprosjektet arbeider med motiver i hovedsak hentet fra skoglandskaper. Da vi begynte å se hverandres arbeider, oppdaget vi fellestrekk i måten å respondere på motivene. En fellesnevner er opptattheten av spillet mellom lys og skygge. Videre har vi valgt bort fargene til fordel for sort–hvitt og valørene i gråskalaen. Vi har også det til felles at vi har bakgrunn i et tradisjonelt, analogt håndverk.

Vi bruker imidlertid forskjellige teknikker.

Mari Krokann Berge har gjennom hele sitt kunstneriske virke arbeidet med tresnitt, collage, metallgrafikk og tegning. I tresnittene er utgangspunktet en svart treplate der lyset slipper til som spor etter verktøyet i platen. Her foregår arbeidet på treets premisser der en må forholde seg til hardhet og vedretning. I collagene bygges bildene opp lag på lag med deler av papir bearbeidet med tusj og tegning. Kobber og sink er utgangspunktet for metallgrafikken der linjer, fordeling av lyse og mørke flater er sentralt. Teknikken er koldnål, noe som gir en lodden og levende strek. Det som er felles for alle teknikkene er forenkling, lys og skygge.

Sverre Aurstad jobber stort sett analogt med storformatkamera og framkaller filmen i mørkerommet med egenkomponerte framkallere. Bildene skannes og bearbeides på skjerm før de ender opp som arkivbestandige pigment prints på Hahnemühle Museum Etching, et akvarellpapir med en distinkt struktur. Aurstad arbeider med lys som et motiv i seg selv, et aktivt formdefinerende materiale. Bildene er beskrevet som det motsatte av en selfie, men samtidig mer personlige.

Bakgrunnen for utstillingen er å undersøke om møtet mellom to uttrykk kan vise oss trærne og skogen på en ny måte. Som Bernhard Ellefsen har vært inne på; trær snakker ikke bare med hverandre, men også til oss, gjennom kunsten.

Forfatteren Kari Saanum åpner utstillingen.

Se mer her:

http://marikrokannberge.com/

www.sverreaurstad.net

https://gallerikampen.no/

siste