Nyheter

UTSTILLING: SIGNE CHRISTINE URDAL - FYRGALLERIET UTSIRA

WALLS - Fyrgalleriet Utsira 18.06 - 05.07

Urdals bilder beskriver fysiske rom. Hvert verk er en fortelling om den gjensidige påvirkningen rom og mennesker har på hverandre. Men ved å gi oss muligheten til mangetydig lesing, får vi som publikum også sterke historier om det å være menneske. Slik kan vi se bildene som en etterklang av levd liv.
Et ekko fra et rom.

Kurator Karin Sunderø

For mer informasjon og åpningstider, se Fyrgalleriet Utsira

siste