Nyheter

Utstilling - Nina Staff og Stig Marlon Weston - Nærområder

«Nærområde» -en utstilling av Nina Staff og Stig Marlon Weston med fotografier fra Blaker

KunstSkansen Galleri
6. - 28. februar 2021

OBS! UTSATT TIL 10. APRIL - 2. MAI. UTSTILLINGSÅPNING 10. APRIL KL. 12 - 17.
KUNSTSAMTALEN VIL ARRANGERES 24. APRIL KL. 13 - 14

I løpet av 2020 har fotografene Nina Staff og Stig Marlon Weston jobbet parallelt med hver sin type fotografi, inspirert av landskapet i Blaker.

Staff fordyper seg i fotografisk håndarbeid og følelsen av materialitet, og har jobbet med den historiske fotoprosessen wet plate collodion. Fototeknikken fra 1800-tallet krever at fotografen selv blander fotokjemikaliene for å lage film, før den kan eksponeres i kameraet mens den fortsatt er fuktig. Avstanden mellom motiv og mørkerom må derfor være kort, og arbeidsprosessen blir intens og krevende. Prosessen legger begrensninger på fotografens bevegelsesfrihet, men er en viktig del av Staff sitt uttrykk der hun skaper fotografier som utstråler en tydelig tilstedeværelse og ro.

Weston er opptatt av å utfordre forventningene til kameraets betydning for den fotografiske prosessen, og har jobbet med enkle, selvlagde pinholekameraer. Et lite hull i en lystett boks fungerer som en linse, og avtegner et omtrentlig skarpt bilde på film lagt inn i boksen. Pinhole-kameraet gir lite kontroll, og fotografen må derfor bruke tid på å forestille seg hvordan boksen vil «se» motivet. Med hull i forskjellige mønstre har Weston tatt bilder hvor motivet eksponeres mange ganger samtidig. Ved å planlegge hvordan kameraet lages og hullene plasseres har Weston kunnet gjengi opplevelsen av landskapet på en ny men gjenkjennelig måte.

Med utgangspunkt i landskapet på Blaker har Staff og Weston fotografert motiver de finner både unike og typiske. Enkle bilder av Glomma og lokale bygninger, trær og åkre understreker det kjente og nære og fletter fotografenes inntrykk sammen til en opplevelse der landskapet løftes ut av dets spesifikke ramme og inn i en større forståelse av hvordan vi erkjenner nærhet og tilknytning til et sted.

Staff har latt seg fascinere av de praktfulle trærne som omkranser Blaker Skanse der galleriet ligger. Hun har også tatt med seg kameraet til historiske steder som fremdeles preger landskapet rundt Glomma, som Fetsund og Bingen lenser. Med bruk av eldre fotografiske prosesser knytter bildene hennes stedets historie til nåtiden.

Weston på sin side har formet bildene rundt idéen om å fange blikket der erkjennelse og fantasi glir over i hverandre. Med Blaker kirke som fokuspunkt for landskapet rundt har han sett etter den åpne horisonten for å fotografere overgangen mellom jorda og himmelen. Presentert i et format som refererer til kirkevinduer trekkes landskapet inn i gallerirommet og knytter sammen blikk som både ser utover og innover.

Både Staff og Weston arbeider i det analoge mørkerommet og lager bildene sine selv som håndverks mørkeromskopier eller som film på glassplater.


I løpet av utstillingsperioden inviterer kunstnerne til tre separate arrangementer, for å ta hensyn til smittevern og spre besøkende utover tid.

Lørdag 6.februar kl 12-17:
Utstillingsåpning med musikalsk innslag fra trubaduren Leif Wilhelm Larsen. Larsen er oppvokst med den norske visebølgen og har levd med irsk folkemusikk i en mannsalder, og han har spilt med Derek Mathews Band her på Skansen tidligere.

Lørdag 13.februar kl 13-14:
Kunstnersamtale med Nina Staff, Stig Marlon Weston og Monica Holmen. Holmen er kurator og prosjektkoordinator ved Nitja senter for samtidskunst (tidl. Akershus Kunstsenter). Holmen skrev sin masteroppgave i kunsthistorie om Dag Alveng og gatefotografiet. I samtale med utstillerne vil hun diskutere hva som gjør at en kunstner velger seg den arbeidsmetoden som de gjør.

Lørdag 20. februar kl 13-14:
Foredrag ved lokalhistoriker Svein Sandnes. Sandnes har vært leder av Blaker og Sørum historielag i 10 år og sitter nå i styret i Romerike historielag og er årboksredaktør i Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. Mens han satt i kommunestyret i Sørum ledet han Kulturutvalget og bidro til å få etablert Kunstskansen. Med en historikers blikk vil Sandnes kåsere om landskapene avbildet i utstillingen.

Nina Staff (f. 1955) har studio ved KunstSkansen, der hun arbeider med gamle fotografiske prosesser og tradisjonelt mørkeromsarbeid.

Stig Marlon Weston (f.1974) jobber i et spenn mellom kommersielle fotooppdrag og eksperimentelle fotokunstprosjekter. Weston driver også det åpne mørkerommet og fotostudioet CYAN studio i Oslo.

Kontakt: Nina Staff: www.ninastaff.photography / [email protected] / 911 15 411 Stig Marlon Weston: www.weston.no / [email protected] / 911 81 588
Kunstskansen: www.kunstskansen.com

Galleriet er åpent 6.-28. februar kl 12-17

siste