Nyheter

Utstilling - Geir M. Brungot m.fl. - Tilbud, anslag, en suksesshistorie

Tilbud, anslag, en suksesshistorie.
Utstilling med Geir M. Brungot, Olav Ringdal og Stein Koksvik
Kristiansand Kunsthall, 06. april - 26. mai

Utstillingen Tilbud, anslag, en suksesshistorie inngår i en pågående undersøkelse som Kristiansand Kunsthall har rundt maleriets plass og posisjon i samtidskunsten. Maleriet i dag omfavner ofte andre kunstuttrykk, og det eldgamle, klassiske kunstmediet inngår gjerne i både installasjon, foto, tegning og animasjon.   

Olav Ringdal, Geir M. Brungot og Stein Koksvik forholder seg alle til maleriet i et slikt utvidet felt. Kunstnerne viser i sine høyst forskjellige kunstnerskap en eksperimentell utforskning som preges av improvisasjon og særegne materialkombinasjoner. I utstillingen er det irrasjonelle og kaotiske meningsladet, og de tre kunstnerne synes på hver sin måte å konsentrere seg om psykologiske og samfunnspolitiske faktorer som samfunnet marginaliserer. Utstillingstittelen er en humoristisk kokettering overfor maleriets betydelige og opphøyde posisjon i historien. 

Olav Ringdal arbeider spontant og ekspressivt, og han samstiller ulike materialer som tre, stål, gips og tekstiler i samme installasjon. Tredimensjonale arkitektoniske former og geometriske strukturer blir maleriets ramme for kontrasterende kroppsrelaterte og organiske masser. Ringdals kunst kan relateres til etterkrigstiden, og særlig arte povera-bevegelsen har vært en viktig inspirasjonskilde for Ringdals materialbruk og anvendelse av rommet. 

Stein Koksvik arbeider også i et multimedialt landskap med særegne materialkombinasjoner, og gjennomgående i hans kunstnerskap ligger en slapstick-aktig humor. Han har en assosiativ, eksperimentell og uberegnelig tilnærming til maleriet, og installasjonene er ofte tilsiktet skjøre og kontante i utførelsen. Den karakteristiske flyten i måten objektene inntar rommet kan betraktes som en utvidelse av skissen hvor spontaniteten har forflyttet seg fra tegnearket til rommets format. Skulpturene består av fargesterke industripresenninger i kombinasjon med lysstoffrør, glass, trekonstruksjoner og tegninger 

Geir M. Brungot er fotograf. Fotografiet har tradisjonelt forholdt seg til maleriet. Det tidlige kunstfotografiet har til og med etterlignet malerisk stofflighet. Fotografiet kan i denne sammenhengen være som en døråpner for en totalt uhierarkisk maleriforståelse. Brungot viser i mange av sine arbeider sider av sivilisasjonen som samfunnet fortrenger og som samler seg opp i samfunnskroppen som et traume. Bildene til denne utstillingen består av abstrakte utsnitt av stengsler, grid, rammer og avfallsplasser. Brungot undersøker følelsen av motsetninger mellom trygt og utrygt, åpent og lukket, fanget og fri, å være innenfor eller utenfor. Fotografiene handler i stor grad om å se gjennom flere lag, og om de barrierene man kanskje ikke kommer seg gjennom. Slik sett refererer de til Ringdals malerier som i konkret og bokstavelig forstand faller ut av rammene og ned på gulvet. 

Utstillingen er støttet av Billedkunstnernes Vederlagsfond.

siste