Nyheter

Utstilling: Fragmentarium på Fotografiens Hus | Ole Møller

Fragmentarium
Fotografiens Hus, Rådhusgata 20, Oslo
29.10-22.11 2015

Velkommen til åpning torsdag 29 oktober kl. 18.

Fotografiens Hus viser utstillingen Fragmentarium fra 29 oktober til 22 november. Ole Møller har laget en fotoserie fra et opphold på Cité Internationale des Arts i Paris vinteren 2014.

I Ole Møllers motiver er det menneskers virke i natur og arkitektur som er trukket fram. Bygningsfragmenter og fasader er avbildet uten at deres funksjon synes åpenbar. Motivene kan synes å være tilfeldig plukket og rommer ingen antydninger om geografisk gjenkjennelse. Detaljer er framhevet for deres visuelle kraft, form og poetiske kvaliteter. Hans fotografier leder mot ting vi overser i hverdagen, og kan sies å være feller som blikket går i.

- Mine intensjoner er å vise bilder som ikke er dokumentariske, men heller mentale tilstander og poetiske refleksjoner. Bildene skal stille flere spørsmål enn de gir svar, være flertydige og ha en hemmelighet. Jeg ønsker å vise kontrastene i samfunnet, og vår eksistens som skjør og utsatt, forteller Ole Møller.

Ole Møller er utdannet ved Statens kunst og håndverksskole og Statens kunstakademi, og har tidligere stilt ut i Kunstnerforbundet, Fotografiens Hus og galleri Cuben i Oslo. Han har mottatt stipend fra Norsk Fotografisk Fond og Norske Fagfotografers Fond, og har hatt et studieopphold på «Cité Internationale des Arts» i Paris. Han er medlem av Forbundet Frie Fotografer, Norske Billedkunstnere og Kunstnerforeningen.

LENKER

siste