Nyheter

Utstilling: Espen Gleditsch - Bergen Kunsthall

Espen Gleditsch
«Polymorphous Magical Substance»

25. mai 2017 — 13. august 2017

Åpning 25. mai kl 13.00

I «Polymorphous Magical Substance» presenterer Espen Gleditsch en ny tolkning av sin egen utstilling fra 2016, som først ble vist ved Kunstnerforbundet i Oslo. Utstillingen består av en serie polaroidfotografier av modernistisk arkitektur.

Gleditsch arbeider med det fotografiske mediets begrensninger, eller fotografiet som opphav til meningsforskyvninger og feiltolkninger i en kulturhistorisk sammenheng. I White Lies (2015) undersøker han for eksempel svarthvitt-fotografiets betydning for ettertidens oppfatning av funksjonalistisk arkitektur som hvit. I et annet verk har han gjort inngående fotografiske studier av Marcel Duchamps The Large Glass, med utgangspunkt i Moderna Museets to kopier av verket. Den første av disse kopiene, laget av Ulf Linde i 1961, baserte seg på et ufullstendig utvalg svarthvite fotografier og endte derfor opp med feile farger.

I «Polymorphous Magical Substance» fotograferer Gleditsch arkitektoniske interiører med polaroidkamera. Han vektlegger de maleriske sidene ved arkitekturen, i skjæringspunktet mellom det konkrete og det abstrakte, i møtet mellom lys, farge, form og flate. Det intime polaroidformatet tillater ingen form for etterbehandling og justering i etterkant, og kan i så måte betegnes som fotografiets akvarell. Det gjengir heller ikke farger nøyaktig slik de er i virkeligheten, men skaper sitt eget fargeskjema. I utstillingen inngår fotografiene i en scenografi hvor galleriets vegger er malt med farger som ble benyttet på fasadene i den historisk viktige boligutstillingen Weissenhofsiedlung i Stuttgart i 1927. I et forsøk på å rekonstruere boligutstillingens offisielle fargeskjema, har Gleditsch undersøkt historiske arkiver og samarbeidet med profesjonelle restaurasjonskonservatorer. Igjen fremhever imidlertid Gleditsch umuligheten i det å fange eller bevare farge som et stabilt materiale. Elementer av subjektiv oversettelse ligger hele tiden nedfelt i det vi oppfatter som «sann» rekonstruksjon eller dokumentarisk gjengivelse.

Espen Gleditsch bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo (MA, 2015).

I NO.5 re-presenterer Bergen Kunsthall kunstverk og utstillinger som har vært vist andre steder i verden de senere årene. Programserien er et motsvar til den økende akselerasjonen av både produksjon og resepsjon av kunst det siste tiåret, og en anledning til å skru ned tempoet, komme tilbake til, og fokusere på, utvalgte verk eller utstillinger.

«Polymorphous Magical Substance» ble først vist ved Kunstnerforbundet i Oslo, høsten 2016.

En ny publikasjon vil være tilgjengelig online og i Bergen Kunsthalls butikk. I tillegg vil det i forbindelse med utstillingen bli lansert en artist book på forlaget Heavy Books.

Mer info: Bergen Kunsthall

siste