Nyheter

Utstilling - Else Marie Hagen - Liste over adferd

Else Marie Hagen

LISTE OVER ATFERD
Galleri K
Vernissage fredag 16.november kl.19 - 21

I Else Marie Hagens nye utstilling på Galleri K løper tynne streker i et håndtegnet rutenett gjennom flere av arbeidene. I dette nettet opptrer mer eller mindre tydelige skikkelser, og det kan virke som om rutenettets formål er å avlese noe målbart ved figurene. Andre arbeider er fotografert via en reflekterende flate, slik at nettet vrir og bukter seg i intrikate mønstre. Nettet mister sin funksjon som måleredskap, og linjene og figurene frigjør seg fra den opprinnelige strukturen.  

Hagen lar tekstbrokker opptre i flere av arbeidene. Utsagnene kan minne om formularer eller opplysningsmateriell, men teksten i kombinasjon med bildene yter motstand mot kategorisering og inndeling i oversiktlige modeller.  

Liste over atferd er et skjema som foreldre og foresatte fyller ut, for å fange opp atferdsavvik hos barn og ungdom. Skjemaet er basert på et system hvor atferden rangeres i forhold til det man selv oppfatter som et gjennomsnitt. Dermed vil de foresattes egen oppfatning av normer og konsensus, og deres forhold til autoriteter og samfunnsregler, kunne prege utfylling av skjemaet, og bekrefte etablerte forestillinger og mønstre.  

Atferdsskjemaet er et konkret utgangspunkt for Hagens undersøkelse av begreper som normalitet og avvik, autoritet og innordning, individ og system. Arbeidene er likevel åpne i forhold til sitt tema og oppleves snarere som spørsmål enn som konklusjoner.  

I sin tekst til katalogen, oppsummerer Mike Sperlinger dette slik:
"Hvis noen av disse bildene synes å legge fram en slags politikk, eller i det minste en spisset skepsis, skjer det likevel i form av spørsmål. I den grad Hagens verk insisterer på noe, er det på å nøle – fremfor alt overfor ønsket og kravet om at fotografiet må ha et innhold. Bildene hennes vil i stedet utvide fotografiets kvalitet som «tynn beskrivelse» og holde oss i konstant tvil om akkurat hva det er som beskrives. Det er ikke det at de forsøker å slippe unna benevning eller mening, men simpelthen at de ønsker å hale meningsdannelsen ut i tid og trekke oss inn som medsammensvorne i denne konstruksjonen."  

Else Marie Hagen arbeider med fotografi og installasjoner, og er representert i en rekke offentlige samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design (Oslo), Preus Museum, Bergen Kunstmuseum KODE, Stavanger Kunstmuseum MUST, Nordnorsk Kunstmuseum, foruten flere private samlinger. Hun har blant annet hatt separatutstillinger ved Kunstnernes Hus og Vigeland-Museet, og har deltatt i utstillinger ved bl.a. Henie Onstad Kunstsenter og Stenersenmuseet (Oslo). Utstillingen står frem til 20.desember.

For ytterligere informasjon, se www.gallerik.com

siste