Nyheter

Utstilling - Dan Skjæveland - Galleri Blunk

outsidere
Bill Dane, William Keckler, Sotiris Lamprou, Wendy Morgan, Mike Murphy, Dan Skjæveland

GALLERI BLUNK, Strandveien 23, Trondheim
Åpning onsdag 4. oktober kl. 20.00 — 8. oktober 2017

I guess I am an outsider artist, after all, even though such a category isn't supposed to exist in the twenty-first century when we are all online together. But then maybe "outsider" has two meanings and one of them is related to careerists vs. "mere" workers.

-William Keckler

Utstillingen outsidere viser et utvalg bilder fra seks fotografer som har sitt hovedvirke på internett. De utvalgte fotografene har sin hovedinntekt fra andre kilder enn billedkunstfeltet og står dermed fri til å ignorere alt press mot å tilpasse seg dominerende trender innenfor samtidskunstfeltet. De har gjort et bevist valg om å stå utenfor det etablerte men er ikke alene. Påvirket av naiv kunst, det vernakulære fotografiet, deres omgivelser og personlig politikk setter de ut for å skape bilder som bryter med konvensjoner og som kan oppleves som uskolerte, ærlige og nye.

Prosjektet er støttet av Trondheim kommune.


siste