Nyheter

Utstilling - Birgitte Stolpmann

26. januar – 24. februar 2019
Birgitte Stolpmann
KHÅK Kunsthall

Brigitte Bo Stolpmann jobber med fotomontasjer, et kunstnerisk uttrykk som gir henne muligheten til å utvide det tradisjonelle fotografiske blikket. Selv sier hun: «Montasjen sammenfatter tiden – nåtid, fortid, fremtid – historiske lag - for å skape en ny opplevelsesform – samtidighet – simultanitet (...) Den river inntrykkene ut av sin lineære eksistens for å brette dem ut ved siden av hverandre, over hverandre, under hverandre, bak hverandre - for å skape en sammenhengende erfaring der jeg og verden og tiden blir ett.» Hun tar opp motsetninger i montasjene sine, hvor kontraster som det landlige og urbane, det estetiske og forfalne møtes.

Stolpmann har sin fotografiske utdannelse fra University of Applied Sciences i Tyskland, hvor hun også er født og oppvokst. Her studerte hun fotodesign med vekt på kunstnerisk fotografi. Hun har vært bosatt i Norge siden 1979, og jobber som førstelektor i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo.https://www.khaak.no

http://www.brigittestolpmann.c...

siste