Nyheter

Utstilling - Adrian Bugge - Inngrep

16. august- 09. september 2018

Adrian Bugge
INNGREP

Åpning torsdag 16. august kl. 18

Adrian Bugge stiller ut sitt pågående Inngrep-prosjekt, bestående av landskapsfotografier med menneskelige inngrep. Prosjektet utforsker hvordan forholdet mellom det naturlige og det menneskeskapte kommer til syne gjennom store og mindre omfattende inngrep.

Les mer på BOAs nettside og et intervju om om utstillingen på Oslo Fotokunstskoles blogg

Facebookevent finner du herFoto:

Tappet skogstjern, © Adrian Bugge
Nøklevann i Østmarka da det var nedtappet for vedlikehold av demningen. Når vannet er delvis nedtappet blir det synligere at det tilsynelatende naturlige skogstjernet også er en form for konstruert natur.

siste