Nyheter

Underskriftskampanje - oppnevningsretten til Statens kunstnerstipend

Underskriftskampanjen er opprettet for alle kunstnere i Norge som ønsker å stå samlet i kravet om at oppnevningsretten til Statenskunstnerstipend skal tilhøre kunstnerne selv.

Andre yrkesgrupper og publikum som ønsker å uttrykke solidaritet med kunstnerne ønskes velkommen til å skrive under.

Fram til nå har kunstnerne oppnevnt stipendkomiteene, gjennom sine fagorganisasjoner.

Nå skal stipendkomiteene oppnevnes av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere. Dette utvalget består av fem medlemmer som departementet oppnevner.

Signer her:
https://www.opprop.net/oppnevningsretten_til_stipendkomiteene_skal_ligge_hos_kunstnerne_selv

Illustrasjon: Mette Hellenes

siste