Nyheter

Statens kunstnerstipend - informasjon til søkere

Årets søknadsfrist for Statens kunstnerstipend er 16. oktober kl 13.00.

Søknadsskjemaet er tilgjengelig fra én måned før fristen på Kulturrådets nettsider her.


Se opptak fra infomøte om Statens kunstnerstipend på Kulturrådets nettsider HER.


Også i år skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger man søker innenfor samme kunstnergruppe. Søknader sendes inn elektronisk via Altinn. På Kulturrådets nettsider finner man mer informasjon om stipendordningene og søknadsprosessen. I tillegg arrangerer Kulturrådet flere informasjonsmøter for søkere, hvor det informeres om stipendordningene og gis råd om søknadsskriving. Møtene avholdes i Kautokeino, Oslo, Trondheim og Tromsø og krever påmelding:

3.-4. september: SKS deltar på Kulturforum i Finnmark, i Kautokeino, og tilbyr søknadsveiledning. Ta kontakt med Ida Thorseng Huru, [email protected] for informasjon og påmelding.

17. september, kl. 17-20: Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo. Ta kontakt med Anita Eik, [email protected] for påmelding.

19. september, kl. 10-13: Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo. Møtet streames. Ta kontakt med Anita Eik, [email protected] for påmelding.

24. september, kl. 12-15: RadArt, Tromsø. Ta kontakt med Margunn Kilde, [email protected] for påmelding.

2. oktober, kl. 17-20: Propellen Teater, Trondheim. Ta kontakt med Aimée Kaspersen, [email protected] for informasjon og påmelding.

siste