Nyheter

SØKNADSVEILEDNING – SØK KUNSTNERASSISTENT!

I forbindelse med den nye Kunstnerassistentordningen som har søknadsfrist 17. oktober, inviterer vi til søknadsveiledning for medlemmer som ønsker å søke på ordningen. Onsdag 11. oktober 2017, kl. 10.00 – 13.00 ved FFFs kontorer i Møllergata 34 (2.etasje).

Det er den etablerte kunstneren som fungerer som arbeidsgiver og søker på vegne av begge kunstnere (med vedlegg fra assistenten). Vi håper våre medlemmer vil benytte seg av ordningen og inviterer derfor etablerte kunstnere som planlegger å søke ordningen til søknadsveiledning 11. oktober kl. 10.00 – 13.00 hos oss i Møllergata 34 (2.etasje).

Søknadsveiledningen ledes av Gyrid Garshol (fung. Daglig leder), assistert av Katinka Maraz (styreleder), som vil gi råd om søknadsskriving. Kom til FFF og søk Kunstnerassistentordningen med oss! Send oss en e-post for påmelding til [email protected].

VIKTIG: du bør logge deg inn og gå gjennom søknadskjema på forhånd - noter ned spørsmål til oss før du kommer. Les mer om ordningen her.


Foto: Eline Mugaas.

siste