Nyheter

Søk regionale prosjektmidler for visuell kunst

Kunstsentrene i Norge utlyser nå Regionale prosjektmidler for visuell kunst.

NY DIGITAL SØKNADSPORTAL blir tilgjengelig på nettsiden vår 27. juni.

SØKNADSFRIST 1. september!

Til informasjon:
Statens utstillingsstipend endrer nå navn til Regionale prosjektmidler for visuell kunst. Kunstsentrene i Norge (KiN) overtok forvaltning og administrasjon av Statens utstillingsstipend i 2017. Formålet med denne ordningen er å gi profesjonelle kunstnere i det visuelle kunstfeltet bedre vilkår i arbeidet med utstillinger og andre formidlingsprosjekter. Videre skal ordningen bidra til å heve kvaliteten og styrke profesjonaliteten i offentlig visning av kunst i kommuner og fylker i hele landet. I 2018 forvaltes Regionale prosjektmidler etter nye retningslinjer. Ordningen er under revidering og vil også bli evaluert etter årets gjennomføring og før utlysningen neste år.

For utfyllende informasjon, se www.kunstsentrene.no

siste