Nyheter

Pressemelding om statsbudsjettet​ 2019

Pressemelding 12.10.2018

Dette er ikke et kulturbudsjett for kunstnerne, sier Thale Fastvold, styreleder i Forbundet Frie Fotografer.

I selve introduksjonen til Regjeringens kulturpolitikk for kulturbudsjettet står det under Hovedprioriteringer 2019, Kunst og kultur:  «Regjeringen vil videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere. Størrelsen på de langvarige stipendene foreslås økt, slik at disse kommer opp på samme nivå som arbeidsstipendene.»
 

Det er vel og bra at lønnsreformen er gjennomført, men dessverre er dette bare det absolutte minimum! For å virkelig videreføre gode og langsiktige stipendordninger for kunstnere trengs det å koble en fast vekstnøkkel til stipendene slik at disse stipendene reguleres med en indeks lik rammen for lønnsoppgjøret i staten. Det trengs også mange flere stipendhjemler, som per dags dato tildeles kun ca 10% av de kvalifiserte søkerne til stipendene.

FFF ser ikke på regjeringens budsjettforslag som et kulturbudsjett for kunstnerne. Dette budsjettforslaget er fullt at fine ord og fine bygninger, men det er fortsatt ikke kunstnerne som er prioritert. Kunstnernes økonomi settes på hold i påvente av Kunstnermeldingen, men regjeringen vet nok om kunstnerøkonomien til å sette inn gode tiltak og trenger ikke Kunstnermeldingen for å vise at kunstnerne trenger en bedre utstillingsøkonomi. Betal for det arbeidet vi gjør med å fylle visningsstedene med innhold. En treffsikker ordning som vil gagne kunstnernes økonomi er innføring av statlig ustillingshonorar – altså utstillingshonorar på statlig støttede visningssteder. Det har blitt gjennomført en pilot med utstillingshonorar på 24 visningssteder til stor suksess, dette bør innføres som en fast ordning nå.

Så for å oppsummere – FFF ville jublet for et budsjettforslag som forholdt seg på en seriøs måte til kunstnerøkonomien og innspillene fra de visuelle kunstnerorganisasjonen, dette budsjettforslaget gjør dessverre ikke det, sier Fastvold. 

*I felles innspill til statsbudsjett 2019 fra NBK, NK, FFF og SDS er innføring av statlig utstillingshonorar, reforhandling av Utstillingsavtalen, koble vekstnøkkel til kunstnerstipendene, øke tildelingsprosenten for stipend med flere hjemler, styrke regionale prosjektmidler visuell kunst og styrke kunstnernes sosiale rettigheter de viktigste sakene. 
 

Thale Fastvold
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: styreleder@fffotografer.no

siste