Nyheter

Nofofo utlyser midler til Kritikk av kamerabasert kunst

Søknadsfrist 3. februar 2020, kl. 13:00!

Diskursen rundt kunst er et viktig satsningsfelt i en tid der media generelt viser liten interesse for kunstfeltet. Norsk Fotografisk Fond ønsker å påvirke denne utviklingen og utlyser derfor midler til kunstkritikk, for å styrke den offentlige samtalen om kamerabasert kunst. Støtteordningen for Kritikk av kamerabasert kunst er et pilotprosjekt som første gang ble utlyst i 2019 og utlyses nå på nytt med søkbare midler til søknadsfristen 3. februar 2020.

Nofofo vil støtte prosjekter som bidrar til større forståelse av den kamerabaserte kunsten som presenteres i vår samtid. Dette kan være prosjekter som styrker den kritiske refleksjonen innad i de kunstfaglige miljøene og som gir innganger til samtidskunsten for et generelt publikum. Eksempler på tiltak kan være i form av kritiske tekster, anmeldelser, samtaler, plattformer eller andre alternative konsepter som evner å fremme den kamerabaserte kunstdiskursen.

Gå til www.nofofo.no for mer informasjon om Kritikk av kamerabasert kunst og fondets ordinære støtteordninger!


siste