Nyheter

Nå kan du søke Statens kunstnerstipend

Stipendordningene skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv.

Søknadsfrist:

Tirsdag 17. oktober 2017 kl. 13:00

Stipendkomiteen for fotografer 2017 - 2019:
Hedevig Anker
Stein Rønning
Kaia Hugin
Varamedlemmer:
1. vara
 - Crispin Gurholt
2. vara
 - Jenny Rydhage

Elektronisk søknadsskjema:
Nytt for 2018 er at det skal fylles ut ett skjema for samtlige stipendsøknader innenfor samme kunstnergruppe. Alle søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn. Lenke til søknadsskjema finner du på Statens kunstnerstipends nettsider www.kunstnerstipend.no

siste