Nyheter

Ledig stilling: Vikariat FFF 50-70%


Vi lyser nå ut et vikariat med ønske om snarlig tiltredelse.


VIKARIAT FFF 50-70%

15. nov. 2021 til 15. mai 2022

Vikariatet vil bli en av tre ansatte, i tillegg til arbeidende styreleder. Stillingen innebærer koordinering av forbundets årlige formidlingsprosjekter Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo, i tillegg vil stillingen ha ansvar for sekretærarbeid knyttet til Fotografenes stipendkomité (Statens Kunstnerstipend) og Norsk Fotografisk Fond. Da FFF er liten organisasjon, vil det også tilfalle andre administrative oppgaver til stillingen.

Formidlingsprosjekter:

· Ansvar for de årlige formidlingsprosjektene Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo, herunder sørge for planlegging, koordineringen og den praktiske gjennomføringen av disse

· Planlegge prosjekter og arrangementer i tett dialog med FFF administrasjon, jury, kurator, og teknisk stab, oppfølging av kunstnere og samarbeidspartnere, samt

· Prosjektsøknader- og rapportering,

· Prosjektbudsjett og oppfølging av regnskap, i samarbeid med daglig leder, og

· Redaktøransvar, hovedkontakt og koordinering for trykksaker og publikasjoner i forbindelse med Vårutstillingen

Statens Kunstnerstipend og Norsk Fotografisk Fond:

· Overordnet ansvar for administrativt arbeid, tilrettelegging og gjennomføring for arbeidet til stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend.

· Ansvarlig for utførelse av Norsk Fotografisk Fonds sekretariatsoppgaver og utforming av fondets årsmeldinger, i samarbeid med daglig leder og styret.

Nettsider/SoMe/markedsføring:

· Ansvar for kommunikasjons- og markedsføringsarbeid knyttet til FFFs formidlingsprosjekter, herunder pressemelding, pressekontakt, sosiale medier og nettsider. Inkluderer utarbeidelse av informasjonsmateriale til øvrige formidlingskanaler.

Annet:

· Andre oppgaver inkluderer administrativt og annet forefallende arbeid, i samarbeid og dialog med daglig leder.

Kvalifikasjoner

· Prosjekterfaring og/eller erfaring med utstillingsproduksjon

· Høgskole- eller universitetsutdannelse med relevante emner i fagkretsen

· Interesse for, og kunnskap om, samtidskunst og det visuelle kunstfeltet

· Erfaring fra informasjons- og/eller kommunikasjonsarbeid

· Solide norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

· Gode IT-kunnskaper

Egenskaper

· Strukturert, utadvendt og løsningsorientert

· Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

· Selvdreven, med stor grad av gjennomføringsevne

· Må kunne håndtere flere prosjekter samtidig

· Må evne å prioritere og å jobbe under press i hektiske perioder

· Fleksibel, da det i prosjektperioder må påregnes utvidet arbeidstid

Vi tilbyr

· Interessant og utfordrende stilling i dynamisk, kunstfaglig miljø

· Varierte arbeidsoppgaver, med gode muligheter for faglig og personlig utvikling

· Mulighet for å bygge kontakter og nettverk i kulturfeltet

· Fleksibel arbeidstid med kjernetid

· Gode pensjonsbetingelser

· Kontorlokaler midt i Oslo sentrum

Stillingens omfang: 50-70%, vikariat
Lønn: Lønnstrinn 44-48
Søknadsfrist: 10. oktober 2021
Tiltredelse: 15. november 2021 / Etter avtale

Stillingen rapporterer til daglig leder. Nødvendig opplæring vil bli gitt.

Søknad sendes til: Kortfattet søknad med oppdatert CV sendes til dagligleder@fffotografer.no. Legg gjerne ved relevante attester.

Kontakt Daglig leder: Kjersti Solberg Monsen (91704035) Adresse: Møllergata 34, 2.etg 0179 OSLO Web: http://www.fffotografer.no


Forbundet Frie Fotografer (FFF) ble opprettet i 1974, og er en landsdekkende medlemsorganisasjon for kamerabaserte kunstnere. På billedkunstfeltet er FFF sidestilt med Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere og Samisk Kunstnerforbund og har forhandlingsrett med staten. FFF arbeider målrettet for våre medlemmer og jobber både fagpolitisk og formidlingsrettet. FFF arrangerer årlig Vårutstillingen og Fotobokfestival Oslo, med mål om å formidle fotokunst til et bredt publikum. FFF er sekretariat for Norsk Fotografisk Fond som har søknadsfrist to ganger i året, og innstiller til Statens Kunstnerstipend for fotografenes kunstnergruppe. FFF driver et atelierfelleskap, verksted og gjesteleilighet i Møllergata 34, hvor vi også er samlokalisert med Fotogalleriet. Vi lyser nå ut en deltidsstilling med ønsket snarlig tiltredelse. For rette vedkommende kan vi vurdere å endre på stillingsbrøken etter ønske og behov.

siste