Nyheter

Kunstnermeldingen

Kulturdepartementet jobber for tiden med Kunstnermeldingen (frist for innspill er 1. februar), og mye av den siste tiden til styreleder i FFF har gått til arbeidet av Forbundet Frie Fotografers innspill som nå kan leses nedenfor. 

FFF samarbeider blant annet med de andre visuelle organisasjonene om en reform for å forbedre kunstnernes utstillingsøkonomi, og håper dette blir et viktig punkt i Kunstnermeldingen 2019. 


FFFs Innspill til Kulturmeldingen 2019

siste