Nyheter

Generalforsamlingen 2017

Forbundet Frie Fotografer Generalforsamling 2017
Stiftelsen Fotogalleriet Rådsmøte 2017

Tid: Mandag 29. mai kl. 17.00
Sted: Fotogalleriet, Møllergata 34, Oslo

Vi minner om at det er valg til ulike verv i styret, jury, stipendkomité, valgkomité og fondet, og at det kun er gyldige medlemmer som har stemmerett. Det betyr at medlemskontingent for 2017 må være betalt. Ta kontakt med oss dersom du ikke har mottatt giro.

Reisestøtte: For medlemmer utenfor Oslo er det anledning til å søke støtte til reisen.
FFF kan dekke deler av reiseutgiftene (rimeligste reisemåte) avhengig av hvor mange som søker støtte, men ikke kost og losji. Søknad om reisestøtte må være oss i hende senest 23. mai.

Fullmakt: De som ikke har anledning til å komme, oppfordres til å bruke stemmeretten ved å avgi fullmakt til et annet medlem. En fullmakt må inneholde fullmakt givers fulle navn, og til hvilket FFF-medlem fullmakten gis til. Enkeltmedlemmer kan disponere inntil 3 stemmer utover sin egen. Send fullmakt til [email protected], og merk mailen med ”FULLMAKT – GF 2017”. Fullmakten må være oss i hende senest tirsdag 23. mai.

Vel møtt!


Gyrid Garshol
Fungerende daglig leder, Forbundet frie fotografer

Sakspapirer:
Dagsorden GF 2017
FFF årsrapport 2016
Sak 8: Vedlegg 1 og vedlegg 2
Innstillinger fra nominasjonskomiteen 2017


Årsrapportene til Norsk Fotografisk Fond og Fotogalleriet gjennomgås på møtet.siste