Nyheter

Hva er mobilitet for deg?

EUs program Kreativt Europa planlegger i 2019 å gjennomføre en forstudie og et prøveprosjekt på ny tilskuddsordning, der 500 kunstnere og kulturarbeidere skal få teste ulike typer mobilitet. Prosessen ledes av Goethe-Institut, i samarbeid med Institut francais, Nida Art Colony of Vilnius Academy of Art og Izolyatsia.

I denne forbindelse sendes det nå ut en spørreundersøkelse for å kartlegge behovet blant kunstnere og kulturarbeidere. Dette er en åpen invitasjon til å være med å påvirke hvordan tilskuddsordningen skal bli og vi oppfordrer våre medlemmer til å besvare spørreundersøkelsen.

Frist for å delta i spørreundersøkelsen er 25. februar 2019!

Gå til spørreundersøkelsen her.

siste