Nyheter

Høstutstillingsprisen 2019 til Else Marie Hagen

Vi gratulererer FFF-medlem Else Marie Hagen med utmerkelsen. Under kan du lese hva Høstutstillingen skriver om arbeidet:

Verkene The average of four boys and their shadows (2018) og The opposite directions of one single girl (2018) er fotografier montert i glass. Verkenes utgangspunkt og kunstnerens interesse ligger i et skjema som er utarbeidet for å fange opp atferdsavvik hos barn og ungdom. Skjemaet fylles ut av foresatte og er basert på et system hvor atferden rangeres i forhold til det man selv oppfatter som et gjennomsnitt. Med dette skjemaet som et konkret utgangspunkt, har kunstneren undersøkt begreper som normalitet og avvik, autoritet og innordning, individ og system.   

I juryens begrunnelse blir det lagt vekt på hvordan verkene tematiserer normalitet og utenforskap. Spørsmålene som melder seg er hvem som må tilpasse seg hvem i dagens samfunn? Hvem har kontroll over kroppen din? Hvem er egentlig i konflikt med hverandre - og hvorfor?  Videre lyder juryens begrunnelse: "Med tanke på hvor vi befinner oss her i dag, altså i kunstens rom, fremstår det betimelig å stille disse spørsmålene. Kunstnere er vant til et valgt utenforskap. Ulikt de fleste andre grupper i samfunnet søker de ofte en vei ut av det hele. Bort fra gjengs norm, konformitet og sosial kontroll – avvisningen av det normale er normalen. Mange kunstnere har problemer med skolen og institusjonen. Den originalitet og eksperimenteringsvilje de senere vil bli hyllet for, blir ofte slått ned på i en tidligere fase av livet."

Om utstillingen kommenterer Hagen:

– Jeg er glad for å vise disse arbeidene nettopp på Høstutstillingen. Mens de fleste utstillinger er kuraterte, holder Høstutstillingen fast på åpen innsending. Den er anti-hierarkisk, og vi trenger den.

Høstutstillingsprisen er på 150 000 kroner og deles ut av Bildende Kunstneres Hjelpefond. Prisjuryen har bestått av Marte Aas fra Høstutstillingsjuryen, Emil Finnerud fra Kritikerlaget og Nils Eger fra BKHs styre.

 – Det er gledelig at prisen går til et verk som tar opp aktuelle spørsmål som utenforskap og normalitet. Else Marie Hagen gjør det på en spørrende og åpen måte, og med en sterk estetisk egenart, kommenterer direktør Hege Imerslund ved Bildende Kunstneres Hjelpefond. – Verkene tematiserer vårt forhold til de unge, og ansporer til omtanke, empati og toleranse.

siste