Nyheter

Generalforsamling 2019

Innkalling til: 
Forbundet Frie Fotografer Generalforsamling 2019
Stiftelsen Fotogalleriet Rådsmøte 2019
Årsmøte Norsk Fotografisk Fond 2019

Tid:     Mandag 27. mai kl. 17.00
Sted:   Fotogalleriet, Møllergata 34, Oslo

Vi minner om at det er valg til ulike verv i styret både i Fotogalleriet, FFF og Norsk Fotografisk Fond, og at det kun er gyldige medlemmer som har stemmerett. Det betyr at medlemskontingent for 2019 må være betalt. Faktura ligger tilgjengelig på profilen din i vår medlemsdatabase: fffotografer.medlemssystem.com. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner din faktura.
 
Reisestøtte: For medlemmer utenfor Oslo er det anledning til å søke støtte til reisen. FFF kan dekke deler av reiseutgiftene (rimeligste reisemåte) avhengig av hvor mange som søker støtte, men ikke kost og losji.
 
Fullmakt: De som ikke har anledning til å komme, oppfordres til å bruke stemmeretten ved å avgi fullmakt til et annet medlem. En fullmakt må inneholde fullmakt-givers fulle navn, og til hvilket FFF-medlem fullmakten gis. Enkeltmedlemmer kan disponere inntil 3 stemmer utover sin egen. Send fullmakt til [email protected], og merk mailen med ”FULLMAKT – GF 2019”.
 
Utsatt frist: Betaling for årets medlemskontingent og fullmakt må være oss i hende senest mandag 20. mai.

I lenkene under finner du årsrapporter for Forbundet Frie Fotografer og Norsk Fotografisk Fond for 2018, samt sakspapirer. Årsrapport for Fotogalleriet blir tilgjengelig i papirversjon på generalforsamlingen. Begrunnelser for nominasjonene til de ulike verv som er på valg vil publiseres snarlig.

Vel møtt!

Sakspapirer:

Dagsorden
Vedlegg sak 9
Vedlegg sak 6 og 12
FFF årsrapport 2018
Nofofo årsrapport 2018
Fotogalleriet årsrapport 2018

Protokoll Generalforsamling 2019
Uttalelse fra Valgkomiteen 2019

siste