Nyheter

Generalforsamling 2018

Innkalling til:
Forbundet Frie Fotografer Generalforsamling 2018
Stiftelsen Fotogalleriet Rådsmøte 2018  

Tid:     Tirsdag 29. mai kl. 17.00 - 19.30
Sted:   Fotogalleriet, Møllergata 34, Oslo

 
Vi minner om at det er valg til ulike verv i styret både i Fotogalleriet og FFF, samt jury og valgkomité, og at det kun er gyldige medlemmer som har stemmerett. Det betyr at medlemskontingent for 2018 må være betalt. Faktura ligger tilgjengelig på profilen din i vår medlemsdatabase: fffotografer.medlemssystem.com. Ta kontakt med oss dersom du ikke finner din faktura.
 
Reisestøtte:
For medlemmer utenfor Oslo er det anledning til å søke støtte til reisen. FFF kan dekke deler av reiseutgiftene (rimeligste reisemåte) avhengig av hvor mange som søker støtte, men ikke kost og losji.
 
Fullmakt:
De som ikke har anledning til å komme, oppfordres til å bruke stemmeretten ved å avgi fullmakt til et annet medlem. En fullmakt må inneholde fullmakt-givers fulle navn, og til hvilket FFF-medlem fullmakten gis. Enkeltmedlemmer kan disponere inntil 3 stemmer utover sin egen. Send fullmakt til [email protected], og merk mailen med ”FULLMAKT – GF 2018”
 
Frister:
Betaling for årets medlemskontingent, søknad om reisestøtte og fullmakt må være oss i hende senest tirsdag 22. mai.

I lenkene under finder du årsrapporter for Forbundet Frie Fotografer og Norsk Fotografisk Fond for 2017, samt sakspapirer. Årsrapport for Fotogalleriet blir tilgjengelig i papirversjon på generalforsamlingen.

Vel møtt!

Sakspapirer:

Dagsorden GF 2018
FFF årsrapport 2017
Vedlegg sak 5 og 11
Vedlegg sak 10
Nofofo årsrapport 2017

siste