Nyheter

Fra styreleder - September 2017

FRA STYRELEDER

Kjære FFF-medlem!


Arbeidshøsten startet med Arendalsuka, hvor Kunstnernettverket arrangerte debatten ”Alt kan konkretiseres” om kulturens plass i stortingsvalget. Jeg deltok på vegne av KN og snakket blant annet om trygd og pensjon for kunstnere. Debatten ble strømmet og kan sees her

Politikerne var imøtekommende og sa de vil støtte våre forslag, men det er valgår - så jeg vil se handling og praksis før jeg tror på det som ble lovet oss i debatten.


Mange har sikkert fått med seg at kunstnerassistentordningen nå er satt i gang av Kulturrådet. Vi oppfordrer så mange som mulig å søke på ordningen! Støtteordningen gir deg som kunstner en unik mulighet til å få arbeidshjelp gratis i en 50% stilling. For deg som er nyutdannet, kan det være en god anledning å få innsikt i kunstnerhverdagen til en mer etablert kunstner og samtidig motta lønn.


Jeg har sittet i forhandlingsutvalget for Den Kulturelle Skolesekken i Kunstnernettverket. Denne gruppen trer jeg nå ut av, men har etter sommeren deltatt på den offisielle åpningen av Kulturtanken og vært i møte med direktør Lin Marie Holvik. Kulturtanken arbeider med å lage en nasjonal portal for produksjonene i DKS, her vil det også etableres et eget verktøy for å registrere vederlag. Dette er en enorm forbedring, da vi vet at visuell kunst har vært underrapportert i vederlag i DKS. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen brukte åpningen av Kulturtanken til å snakke valgkamp, mens kulturministeren sendte sin statssekretær. Det var ingen overordnede representanter for kunstnerne i panelet, selv om kunstnere var representert gjennom pauseinnslag. Dette holder ikke. Uten kunstnere - ingen kulturell skolesekk! Dette er varslet inn til Kulturtanken og vi håper at vi blir inkludert ved senere anledninger. Se videoopptak fra åpningen her
(http://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2017/8/25/kunst-og-kultur-men-hvorfor-i-skolen) .


En god nyhet er at det ser ut til at Kommunenes Sentralforbund (KS) er villig til å forhandle sentralt med Kunstnernettverket for alle kunstnere i Norge. Her er det viktig å opplyse om at musikerne (MFO) og danserne (NODA) har hatt en tariffavtale med Rikskonsertene og denne ønsker vi å legge til grunn for en ny avtale for kunstnerne. Derfor er det viktig at dere som enkeltkunstnere i møte med DKS, ser på den allerede eksisterende avtalen og prøver å opprettholde de samme satsene for arbeid i DKS. Se avtalen her (http://www.musikerorg.no/_upl/223.8-2_overenskomst_med_rikskonsertene_pr_1.1.2017.pdf) .


I samarbeid med NK og NBK, jobber jeg videre med forhandlinger om utstillingsvederlag – vi vil få på plass utstillingshonorar på statlig støttede virksomheter. I tillegg fortsetter vi arbeidet med det siste året av lønnsreformen på stipendene, for å få til en forskriftsendring slik at GI og 10-årig blir med i reformen. Pensjon på stipendene og andre sosiale ordninger er viktig for vår kunstnergruppe.


FFFs viktigste sak er fortsatt innkjøpsordning for fotobøker, og forhåpentligvis har det politiske landskapet forandret seg innen du leser dette styrelederbrevet til en regjering som går inn for dette.


Beste hilsen

Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]siste