Nyheter

Fra styreleder - oktober 2019

Kjære FFF-medlem,

Det var hyggelig å se så mange av dere på Fotobokfestivalen i september, takk til alle som kom og spesielt takk til dere som presenterte fotobøker på medlemskvelden!

Statsbudsjettet 2020 ble lansert forrige uke, og det var dessverre ikke så mange lyspunkter der for oss kunstnere. Det er flott at det er planlagt 37 nye stipendhjemler og en økning i stipendstørrelsen på 3,2 prosent, men det vil jo dessverre ikke gjøre en stor forskjell for de fleste av kunstnerbefolkningen - når det fortsatt bare er ca 11 % som mottar stipend.

I samarbeid med de andre visuelle organisasjonene har FFF i de siste seks månedene vært i forhandlinger med Kulturdepartementet om Utstillingsvederlagsavtalen, og vi hadde håpet at det ville ligge forslag til en større økning i midler til Utstillingsvederlag i 2020-statsbudsjettsforslaget, det gjør det dessverre ikke. Pilotordningen for Utstillingshonorar har blitt gjennomført og evaluert og alle deltagende institusjoner er veldig fornøyd med den, så det er også skuffende at det heller ikke for 2020 er avsatt midler til en utvidelse av denne ordningen til å gjelde alle statlige støttede visningssteder. 2020-budsjettet legger til rette for at det enda en gang er institusjonene som er de store budsjettvinnerne og selv om vi trenger gode visningssteder for samtidskunst er det imperativt å styrke kunstnerøkonomien nå - det er vi som produserer innholdet, det er vi som lager samtidskunsten - og det gjenspeiles ikke i dette statsbudsjettet. Kunstnerorganisasjonenes utregninger viser at kunstnernes andel av den samlede utstillingsøkonomien nå kun ligger på 2,3 %, det er mildt sagt magert. Vi håper Kunstnermeldingen som kommer i løpet av høsten vil ta for seg alle sidene av utstillingsøkonomien (vederlag, honorar og produksjonsmidler!) og håper på en styrket kunstnerøkonomisk satsning fremover.


Vennlig hilsen,

Thale Fastvold

Styreleder, Forbundet Frie Fotografer

E-post: styreleder@fffotografer.no


siste