Nyheter

Fra styreleder - Oktober 2017

FRA STYRELEDER


Kjære FFF-medlem!


Da er årets Fotobokfestival Oslo over og vi er allerede i gang med å planlegge neste års program. Festivalen har nå funnet sin form, med god plassering på Arbeidersamfunnets plass. Det har vært veldig gøy å samarbeide med Preus museum og Nasjonalbiblioteket om årets seminar, og vi er glade for at de løfter frem fotoboka som et viktig medium i bibliotek og arkivbransjen. Takk til Harald Nissen for fin åpning av festivalen, og til Oslo kommune som har innstilt FFF med 200 000 i støtte også i 2018.

Jeg jobber med innspill til Kulturmeldingen som jeg håper kan bli det betydningsfulle dokumentet det burde være – hvor kunstnernes økonomi blir løftet frem som en viktig søyle i kulturpolitikken!

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 legges frem 12. oktober. Vi håper selvsagt at innkjøpsordning for fotobøker ligger inne med egen post og at det siste året med lønnsreform på stipendene er tilgodesett, samt at det legges til rette for en forskriftsendring for å få med garantiinntekt og tiårig-stipend inn i reformen. Mer om dette kommer i neste styrelederbrev.

Beste hilsen

Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E-post: [email protected]

siste