Nyheter

Fra styreleder - oktober 2016

Kjære FFF-medlem!

På grunn av litt mindre kapasitet på kontoret og avvikling av Fotobokfestival Oslo (FFO) er det lenge siden vi har kommet med medlemsbrev. FFO gikk strålende, 5 containere med fotobokkunst fra Island, Danmark, Norge, Finland og Sverige pluss en bokbutikk og bar tok imot over 3000 besøkende på Youngstorget. Hipp hurra!

Sommerens store utfordring var høringssvar på åndsverksloven. En viktig lov for dere medlemmer. Jeg er glad for den vektingen av vern av opphavsmannsrettigheter som ligger i forslaget. Det skal nå bli slik at den som bruker åndsverket selv må bevise at man har fått overdratt rettigheten fra opphavsmann. Du kan gå inn å lese alle høringssvarene her.

Kulturrådet har bestilt en rapport om pengestrømmene i billedkunstfeltet fra Rambøll, ”Visuell kunst i tall”. Det har vært gjort lignende utredninger for litteratur-, musikk- og filmfeltet, og vi ser at det har vært et egnet verktøy for å styrke de økonomiske sidene til de respektive kunstfeltene og håper det får slike ringvirkninger for vårt felt også. Jeg sitter i referansegruppen og har spilt inn at fotografene har litt andre utfordringer enn de andre i det visuelle feltet. Har prøvd å få en telling på salg av fotobøker, men dette har vist seg teknisk vanskelig, kanskje det kan komme som egen post i selvangivelsen? Dette skal gjennomføres over flere år så kanskje vi finner en løsning?

I august var jeg tilsted på Arendalsuka, som er en møteplass for politikere og sivile aktører, og vi kunstnerne er nå inne i hovedprogrammet til Arendalsuka. Kunstnernettverket arrangerte bl.a. en debatt om vederlag og opphavsrett, med politikere og jurister moderert av Lise Stang Lund som er leder av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket. Se debatten her.

Kulturtanken som har overtatt ansvaret nasjonalt for Den Kulturelle Skolesekken (DKS), har sagt at de kommer til å bruke Kommunenes Sentralforbund (KS) som sin forhandlingspart i forhandlingene rundt honorar og vederlag for kunstnere/formidlere i DKS. Vi håper å komme i mål i 2016, men har ikke hørt noe fra KS ennå, så vi får se.

Jeg har forhandlet i Kopinor om vederlag fra Fylkeskommunene og kommunene siden februar og ble endelig ferdig nå. Dette betyr at Norsk Fotografisk Fond (NoFoFo) mest sansynlig får utbetalt disse midlene allerede i år:)

Samlokaliserings prosessen med FG, 0047 og UKS går sakte men sikkert fremover. Vi arbeider med en publikasjon om våre tanker og erfaringer rundt prosessen og byutviklingen, med bidragsytere fra et utvidet felt. Vi er veldig fornøyd med å ha valgt Halvor Haugen som redaktør for publikasjonen.

Årets statsbudsjett forslag er en gedigen nedtur, overaskende nok har det gått to statsbudsjetter før den stor krisen satte inn. Det viser at en politiker som Thorild Widvey er såpass profesjonell og rutinert at hun hører på fagmiljøene hun er satt til å styre, i motsetning til Linda Hofseth Helleland, som ikke engang så poenget med å presentere og stå for det begredelige budsjettet hun foreslår selv. Gjennomgående viser det at hun ikke er lydhør for fagfeltet, men kun ønsker å kjøre igjennom sitt næringsorienterte budsjettforslag. Men vi gir oss ikke, vi jobber for å få innkjøpsordning for fotobøker gjennomført i 2017. Vi prøver også å få inn 7 millioner til visuell kunst på kulturfondet hos Kulturrådet og få inn 10 millioner til lønnsøkning på stipendene. Det gledelige var at piloten for honorarordningen blir videreført i 2017 med 6 millioner, før det skal evalueres. Håper det er et tegn på at det blir gjennomført etter piloten.
Beste hilsen


Katinka Maraz
Styreleder, Forbundet Frie Fotografer
E: [email protected]


Foto: Morten Andenæs, Your table, 2016

siste